Arbeitsaufnahme Foto: © colourbox.de

مدارک مهم هنگام شروع به کار

در آلمان شغل ثابت پیدا کرده­اید؟ در این صورت کارمند یاکارگر هستید و باید مدارکی در اختیار کارفرمایتان قرار دهید. در درجه اول باید مدرکی در اختیار داشته باشید که نشان دهد شما تحت پوشش بیمه درمانی هستید. این مدرک را از شرکت بیمه درمانی خود دریافت می­کنید. در آلمان باید همه تحت پوشش بیمه درمانی باشند. گاهی باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهید، که می­توانید از اداره ثبت محل سکونت (Einwohnermeldeamt) دریافت کنید. 

بیمه­ها و مالیات

شما به عنوان کارمند یاکارگر تحت پوشش بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری هستید اما نیازی نیست برای این منظور کاری انجام دهید زیرا خود به خود تحت پوشش این بیمه­ها قرار می­گیرید. بخشی از بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری شما را کارفرما و بخش دیگر را خودتان پرداخت می­کنید که از حقوق/دستمزدتان مستقیماً کسر می­شود. علاوه بر آن نیاز به شماره مالیاتی و کارت الکترونیکی مالیات دستمزد (elektronische Lohnsteuerkarte) دارید که هر دو را اداره مالیات (Finanzamt) در اختیارتان قرار می­دهد. نیازی نیست که مبلغ مالیات را خودتان حواله کنید زیرا اداره مالیات، این مبلغ را مستقیماً از حقوق/دستمزدتان کسر می­کند. 

قرارداد کار

هر کارمند یا کارگری قرارداد کار دریافت می­کند. این قرارداد را شما و کارفرما امضا می­کنید. قرارداد کار خود را قبل از امضاء کردن، به دقت بخوانید. اگر مطمئن نیستید، از این مراجع سؤال کنید: برای بزرگسالان از مرکز مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال (Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer- MBE) و در مورد نوجوانان و جوانان زیر 27 سال از خدمات انتگراسیون نوجوانان و جوانان (Jugendmigrationsdienste - JMD)). در قرارداد کار، کلیه قواعدی قید شده­است که شما و کارفرما باید مراعات کنید. بعنوان مثال در قرارداد نوشته شده­است: درآمد ماهانه شما چقدر است؟ چند روز مرخصی استحقاقی به شما تعلق می­گیرد؟ در هنگام بیماری چکار باید بکنید؟ معمولاٌ پس از آغاز به کار جدید، دوره آزمایشی وجود دارد که مدت آن متفاوت است. گاهی چند هفته طول می­کشد و گاهی شش ماه. کارفرما شما را در دوره آزمایشی به دقت تحت نظر قرار می­دهد و تصمیم می­گیرد که آیا شما را پس از پایان دوره آزمایشی نیز به کار بگمارد. شما نیز تصمیم می­گیرید که آیا می­خواهید پس از دوره آزمایشی به کار در شرکت ادامه دهید. معمولاً در دوره آزمایشی ، مهلت فسخ قرارداد کاری، کوتاه­تر (دو تا سه هفته) و پس از آن سه ماه است. 

خرده­شغل (Minijobs)

در آلمان مشاغل کوچک به نام خرده­شغل/ مشاغل 450 یورویی نیزوجود دارد. خرده­شغل به معنای شغلی است که درآمد آن محدود به 450 یورو در ماه است. در این نوع کار نیز خود به خود تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی قرار می­گیرید. هزینه این بیمه­ها راکارفرما پرداخت می­کند و شما هیچ­گونه وجهی پرداخت نمی­کنید اما بیمه بیکاریندارید.

کار آزاد

شما به کار آزاد اشتغال دارید، یعنی کارمند یاکارگر نیستید؟ در این صورت هم به بیمه درمانی نیاز دارید. اما هزینه بیمه درمانی را باید خودتان پرداخت کنید. بهتر است که بیمه بازنشستگی هم داشته باشید. در برخی از مشاغل مانند مشاغل صنعتگری یا مامایی داشتن بیمه بازنشستگی الزامی است. باید از اداره مالیات، شماره مالیاتی درخواست کنید. اداره مالیات می­خواهد بداند که شما در سال حدوداً چقدر سود کرده­اید و بر آن اساس تصمیم می­گیرد که میزان مالیات قابل پرداخت شما چقدر است. مبالغ مالیات را باید حواله کنید. چنانچه بخواهید شرکتی تأسیس کنید، نیاز به پروانه کسب دارید که می­توانید از اداره اصناف (Gewerbeamt) دریافت نمائید . می­توانید از شهرداری سؤال کنید که اداره اصناف در شهر یا محل اقامتتان کجاست. در صورتی که مثلاً تصمیم به افتتاح مغازه یا رستوران داشته­باشید نیز نیاز به پروانه کسب دارید.

پرسش­های متداول

آیا به بیمه درمانی نیاز دارم؟

باید بیمه بازنشستگی پرداخت کنم؟

میزان مالیات بسیار زیاد است. چگونه می­توانم مالیات کمتری بپردازم؟

شغل جدیدم را دوست ندارم. چه کار می­توانم بکنم؟

 سؤالات دیگری دارید؟ در این صورت به مشاوران خدمات مهاجرت جوانان (Jugendmigrationsdienste) مراجعه کنید. 

مشاوره آنلاین