Alîkarî dîtin

Pirsên we li ser jîyana li Almanya hene an jî alîkarî dixwazin? Hûn dikarin li vir têkîlîyan bibînin: nediyarkirî li ser înternetê yan jî rasterast li bajarê we.