Барате носители на курс за интеграција, служба за странци или советувалишта за миграција (служби за миграција на млади или служби за иницијално советување на мигранти) во Вашиот град во Германија? Тука ќе најдете адреси.

советувалиштето за миграција на возрасни доселеници (скр. MBE)
Служба за миграција на млади (JMD)
Служби за странци
Интеграциски курсеви