Барате носители на курс за интеграција, служба за странци или советувалишта за миграција (служби за миграција на млади или служби за иницијално советување на мигранти) во Вашиот град во Германија? Тука ќе најдете адреси. Напишете го поштенскиот број на Вашиот град и полето за барање и кликнете на  . Потоа ќе ги видите сите носители на курс за интеграција, служби за странци и советувалишта за миграција во Вашето место. Не го знаете поштенскиот број? Тогаш во полето напишете го името на градот.