Freizeit Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Што може да правите во слободното време? Во градот има многу можности:

Култура

Ја сакате културата? Во најголемиот број градови има, на пример, музеи, кина, театри и концерти. Сè повеќе кина прикажуваат интернационални филмови во оригинал со титлуван превод (OmU). Во библиотеките или градските библиотеки може бесплатно или за малку пари да читате книги, да слушате музика и да гледате филмови. Книгите, филмовите и ЦД-та може и да ги изнајмите: да ги земете дома и подоцна да ги вратите назад.

Народни универзитети, здруженија и клубови

На многу места има народни универзитети. Таму ќе најдете пред сè курсеви за возрасни, на пример, курсеви за танцување или јазични курсеви. На следниот линк може да го побарате најблискиот народен универзитет во Вашето место: www.vhs.de. 

www.vhs.de

Сакате да спортувате? И за тоа има курсеви на народните универзитети. Но, може и да одите на базен или во спортско здружение. 

Друга можност се здруженијата и клубовите. Во здружението се наоѓаат луѓе со исти интереси и цели. На пример, има музички здруженија, спортски здруженија, готвачки здруженија или компјутерски клубови. Има здруженија за возрасни и за млади.

За родителите и децата често има бесплатни програми. За малите деца, на пример, на некои места има групи за играње на најраната возраст.

Паркови и природа

Сакате да сте надвор во природа? Во секој град има паркови. За децата има многу игралишта. Најчесто посетата на истите е бесплатна. Во ботаничките градини може да видите специјални растенија. Животните од целиот свет може да ги видите во зоолошката градина. Ботаничките градини и зоолошките градини обично наплаќаат влезница. Освен тоа, во многу региони има езера, шуми или планини, можеби и живеете во близина на морето. Таму може да се прават многу работи во природата.

Дома

Луѓето дома најмногу сакаат да гледаат телевизија или да слушаат радио. Секое домаќинство во Германија мора да го пријави радиото, телевизорот или компјутерот и за тоа да плати месечна такса. Во моментот тоа се 17,98 евра месечно. Луѓето кои имаат сосема малку пари не мора да платат ништо. 

Можеби во Вашата куќа има двор или балкон. Таму не смее да се прави секогаш сè. На пример, не е дозволено во сите куќи или згради да се прави скара на балконот. Сите информации за тоа ќе ги најдете во куќниот ред. 

Информации за можностите за користење на слободното време може да најдете и на интернет страната на Вашиот град/местото во кое живеете.

For asylum seekers

Sports

You can do sports almost anywhere in Germany. There are many sports clubs and also gyms. Even small villages have clubs that offer a large variety of sports. Popular sports, for example, are football, volleyball, dancing and many more. Against a membership fee, you are allowed to train at the club.

Football is particularly popular in Germany. However, you can also play football without joining a club. People just meet outside on a lawn or in park to play football. The Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) provides more information on sports and clubs at the following websites:

Other Leisure Activities

Many public institutions offer special leisure programmes for adolescents and adults. Do you enjoy reading? If you do, you can visit a public library. Many libraries offer special programmes for refugees. More information on many other leisure activities can be obtained from migration advice centres, sports clubs and charitable organisations in your neighbourhood.

Често поставувани прашања

Новодојден сум во Германија. Како да се запознам со луѓето во местото во кое живеам?

Како да најдам информации за контакт со луѓе од мојата татковина?

Каде има базен во мојот град?

Би сакал да одам на концерт. Кои концерти ги има наредните денови во мојот град?

What newspapers are available in my city?

I am not familiar with the Internet or computers. Who can help me?

Имате уште прашања? Тогаш контактирајте ги советниците и советничките од службите за миграција на младите. 

Онлајн советувањето