Integrationskurs Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Учество

Новодојдени сте во Германија и сакате да го научите јазикот: за тоа може да го посетувате курсот за интеграција. Ако не знаете германски или зборувате само малку германски, имате обврска да учествувате, тоа знали дека мора да посетувате курс за интеграција. 

Управата за странци ќе Ви даде потврда за право на учество и список со носители на курсот, односно јазични училишта. Потоа може да најдете училиште блиску до Вас и таму да се пријавите. 

Адресите на сите носители на курсот за интеграција може да ги најдете и на Важни адреси. Таму може да барате носители на курсот директно блиску до Вас. Резултатите со информациите, на пример, адреса или телефонски број, ќе ги видите прикажани на карта. 

Тест за класификација, часови и испит

Откако ќе с епријавите, кај носителите на курсот ќе направите тест за класификација. Така ќе се најде соодветниот курс за Вас. Трошоците за Вас се 1,20 евра наставен час. Ако имате многу малку пари, не мора ништо да платите и/или ќе Ви бидат покриени патните трошоци. Курсот за интеграција се состои од јазичен курс и ориентациски курс. 

Нормалниот јазичен курс има 600 наставни часови. Тука се учи јазикот со теми од секојдневието како пазарување, станбени прашања, деца, медиуми, слободно време, училиште и работа или посета кај лекар. 

На крајот полагате завршен испит „Тест по германски за доселеници“ (Deutschtest für Zuwanderer). По испитот ќе добиете „Сертификат од курс за интеграција“ („Zertifikat Integrationskurs“). Со тоа ќе зборувате, читате и пишувате германски на ниво A2 или Б1. Многу работодавци сакаат да го видат овој сертификат. Понекогаш ќе Ви треба и во државните служби, како што е Управата за странци. Ако побарате натурализација, односно ако сакате да станете Германец/Германка, сертификатот „ Сертификат од курсот за интеграција “ исто така ќе Ви биде корисен. 

Не сте го положиле завршниот испит? Тогаш ќе добиете уште еднаш 300 часа настава. И испитот може да го полагате повторно.

Посебни курсеви

За младите до 27 години има специјален курс за интеграција, младински курс за интеграцијаТој ќе Ви помогне, ако сакате да се школувате. Информации ќе добиете кај Сојузната служба за миграции и бегалци(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). 

Во некои градови има и специјални курсеви, како курсеви само за жени, курсеви за описменување или курсеви со организирано чување на децата. Прашајте во јазичното училиште.

For asylum seekers

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integration courses for asylum applicants     

Често поставувани прашања

Колку време трае курсот за интеграција?

Колку време трае младинскиот курс за интеграција?

Каде можам да посетувам курс за интеграција?

Не сакам да посетувам курс за интеграција. Дали мора да го посетувам?

Мора да го посетувам курсот за ориентација?

Мора да го полагам завршниот испит?

Не можам да одам на курсот, на пример, затоа што сум болен или затоа што моето дете е болно. Што да правам?

Дали може да го сменам носителот на курсот?

Што ми е потребно за курсот?

Дали може да паузирам?

Why aren’t all asylum seekers entitled to an integration course?

Имате уште прашања? Тогаш контактирајте ги советниците и советничките од службите за миграција на младите. 

Онлајн советувањето