Wohnen Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Барање стан

Барате стан? Во многу весници има огласи за станови, најчесто во петок или сабота. Огласи за станови се наоѓаат и на интернет страните на весникот. Има и посебни страни за недвижности на интернет. Исто така и управата за станбени прашања во Вашиот град или општина често помага при барањето. Во некои региони лесно се наоѓа стан. Во други региони е многу тешко да се добие стан. Тогаш агентот за недвижности може да Ви помогне при барањето: ако тој најде стан за Вас, ќе мора да му платите. Обично агентот за недвижности добива провизија во висина од 2 до 3 месечни кирии.

Кирија и кауција

Во огласите најчесто стои колку кирија треба да платите за станот. Но, тоа е само киријата без режиски трошоци. Кон тоа треба да платите режиски трошоци. На пример, треба да платите за вода, чистење на скалиштето и ѓубрарина. Греењето и струјата исто така може да спаѓаат во режиските трошоци, но тоа не е секогаш. Прашајте го наемодавецот што спаѓа во режиските трошоци, а што треба да платите дополнително.

Киријата без режиски трошоци (Kaltmiete) и режиските трошоци (Nebenkosten) заедно се кирија со режиски трошоци (Warmmiete). Вкупната кирија со режиските трошоци му ја плаќате на наемодавецот со дознака секој месец.

Обично становите не се со мебел. За работите кои се од претходниот кираџија и остануваат во станот, на пример, фрижидерот, мора да му платите пари. Тоа се вика откупнина.

Често наемодавците бараат од нивните кираџии кауција. Кауцијата смее максимално да изнесува 3 кирии без режиски трошоци. На кираџијата ќе му се врати кауцијата кога ќе се иселува. Ако сакате да видите дали киријата е превисока за станот, може да погледнете во контролниот индекс на кириите (Mietspiegel). Таму се наоѓаат просечните цени за секој град. Напишете на интернет „Mietspiegel“ и името на Вашиот град. 

На почетокот на годината не се знае колку ќе трошите вода, струја или гас. Затоа секој месец се плаќа аванс. На крајот на годината ќе Ви вратат пари или ќе треба да доплатите. 

Договор за изнајмување стан

Сите информации за киријата и кауцијата стојат во договорот за изнајмување на станот. Таму исто така стои дали треба да го реновирате станот кога ќе се иселувате. Освен тоа тука има и информации за Вашиот рок за раскинување на договорот. Обично мора да потпишете записник од примопредавањето кога ќе се вселувате во некој стан. Во записникот од примопредавањето стои, на пример, кои работи ги има во станот. Така ќе знаете и Вие и Вашиот наемодавец што мора да остане во станот кога ќе се иселувате од него. Внимателно и целосно прочитајте ги договорот за изнајмување на станот и записникот од примопредавањето пред да ги потпишете.

Куќен ред

Не сакате конфликти со соседите? Почитувајте неколку правила: обично од 22 часот до 7 часот е време за одмор. Значи не смее да бидете многу гласни. Во неделите и за време на празниците цел ден е време за одмор.

Во Германија има различни канти за отпад од хартија и картон, за остатоци од овошје и зеленчук и за друг отпад. Стаклото, конзервите или електронските апарати мора да се однесат на специјални места за собирање или контејнери. Сите други правила ќе ги најдете во Вашиот куќен ред. На пример: Дали смеете да чувате куче или мачка во станот? Или: Дали мора да го чистите ходникот или пешачката патека пред куќата?

For asylum seekers

Have you come to Germany to claim asylum? Once you have made it clear that you want to submit an asylum application, you will, initially, be accommodated in a nearby initial reception centre. It may happen, however, that you are then assigned to a different federal state where you will be accommodated anew in an initial reception centre. On the one hand, this depends on your country of origin and, on the other, on the number of people that have already been allocated to this initial reception centre.

Most of the time, initial reception centres are former schools, sports halls or other vacant buildings. They have many beds in large rooms, a canteen and a doctor. The premises are often fenced in and are policed by private security firms. You will be provided with clothing, sanitary products and three meals a day. You will be registered at the initial reception centre. This means that your personal data will be captured and you will be issued with a residence entitlement card. However, this is not yet your asylum application.

In the beginning, you will not be able to choose where in Germany you will be staying. During the first three months of your stay in Germany, you are not permitted to leave the area or the federal state you have been assigned to. Only once these three months have passed, will you be allowed to visit other federal states as well.

You will remain in the initial reception centre for up to six months. Within these six months, you will be transferred to a municipality within this federal state. This means that you will relocate to a different accommodation. Sometimes you may be able to move into a flat, but sometimes you may move into a group residence. There, residents must share a room. You will be living in this follow-up accommodation until your asylum application has been decided upon. It is particularly important that you inform the Federal Office for Migration and Refugees of your new address each time you relocate, so that important mail reaches you.

You come from a so-called safe country of origin? In this case you must remain in your initial reception centre until your asylum application has been decided upon. You may not leave the assigned area or the federal state.

When your asylum process has been completed and approved and you are given a residence permit, you are free to decide where in Germany you would like to stay. However, you are only permitted to leave the federal state if you are not receiving any state benefits, also referred to as social security benefits. This may, however, take a year or longer. You may search for a flat yourself and file an application. Or you can ask for help with your search. In this case, the local municipality will find a flat for you. You can get more information from the Office for Migration and from refugee initiatives.

Do you have a certificate of Duldung, a temporary stay of deportation? Then you will, in most cases, not be allowed to relocate within Germany.

Често поставувани прашања

Имам проблеми да добијам стан. Каде да побарам помош?

Становите во регионот се прескапи, не можам да ги платам. Каде да побарам помош?

Најдов стан. Но, не сум сигурен дали договорот за изнајмување на станот е во ред. Каде да побарам помош?

Се вселив во мојот нов стан. На што треба сега да мислам?

Имате уште прашања? Тогаш контактирајте ги советниците и советничките од службите за миграција на младите. 

Онлајн советувањето