Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Преглед

Европската унија (ЕУ) е федерација која во моментов (од јули 2018 година) брои 28 земји-членки. Постојат 24 службени јазици на кои се достапни сите документи и информации на ЕУ. Политичкиот систем на ЕУ се базира на два договори ("Договорот за Европската унија" и "Договорот за начин на работа на Европската унија"). Пред сé, ЕУ е раководена од пет институции: Европскиот совет, Советот на Европската унија, Европскиот парламент, Европската комисија и Судот на правдата на ЕУ.

Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Историја

Übersetzung in allen SprachenГерманија е една од шесте држави што ја основаа денешната ЕУ по Втората светска војна, во 1950-тите. Во почетокот, главно беше економско спојување кое ја олеснуваше трговијата. Од 2002 година, според тоа, постои еврото како заедничка валута во 19 земји на ЕУ. Денес, заедничката политика е во преден план: почнувајќи од климатските промени, кон заштитата на животната средина и здравјето, до надворешните односи и безбедноста, правдата и миграцијата.

Цели и вредности 

Целите на ЕУ вклучуваат унапредување на мирот и благосостојбата на нејзините граѓани, како и слобода, безбедност и владеење на правото без внатрешни граници. Инклузијата, толеранцијата, владеењето на правото, солидарноста и недискриминацијата се вредности кои ги обединуваат земјите-членки на ЕУ. Од своето основање, во земјите-членки на ЕУ немало повеќе војна.

Еднаквоста е друга вредност на ЕУ. Се работи за тоа дека е дека сите граѓани ги имаат истите права пред законот. Еднаквоста меѓу жените и мажите е дел од сите политики на ЕУ и е основа за европска интеграција. Се однесува на сите области. Принципот на еднаква плата за еднаква работа беше договорен уште во 1957 година, но сé уште не е целосно имплементиран.

Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

Биро за еднаков третман на работниците од ЕУ

Целта на Бирото за еднаков третман е да ги поддржи работниците во ЕУ за правата што ги уживаат во рамките на слободата на движењето на работниците во Германија. Тоа, меѓу другото, обезбедува независна правна и /или друга помош преку совети и препораки за упатување, како и информации за правото на слободно движење на работници. Информациите се достапни на германски, англиски, полски, шпански, француски, романски и бугарски јазик.

Совети за миграција за возрасни имигранти (МБЕ) (вклучувајќи и иницијално советување за миграција)

Совет за миграција за возрасни имигранти (МБЕ) е централна канцеларија за советување и поддршка за имигранти со историја на имиграција во Германија. Таа советува и придружува  многу прашања од секојдневниот живот во Германија. Апликацијата MBE Ви помага брзо и лесно со прашања што го опфаќаат животот во новата средина.

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form