Jemand arbeitet an einer Werkbank. Man sieht ein Lineal, einen Messschieber und Klebeband. © Goethe-Institut

Училишен систем

Завршен образовен степен и свидетелство

Со завршени студии или стручна обука во Германија обично се добива подобра работа. Стручната обука треба да биде завршена, значи да бидете готови. И потребно Ви е свидетелство. Имате свидетелства од Вашата татковина? Тогаш однесете ги да се преведат и заверат. 

In einer Küche eines Restaurants arbeiten verschiedene Menschen. © Goethe-Institut

Тек на стручната обука

За стручна обука Ви треба најмалку завршен образовен степен од средно главно училиште „Hauptschulabschluss“. Без завршен образовен степен многу e тешко да добиете место за обука. Во Германија, за најголемиот број на стручни занимања има дуален систем. Занимањето се учи директно во фирма и се оди во стручното училиште. Тука се учат теоретските основи за занимањето. Исто така има и неколку општи наставни предмети како што се германски, политика или спорт. 

Во фирмата се врши практичниот дел од стручната обука. Се работи 3 до 4 дена неделно во фирмата и 8 до 12 часа неделно се посетува стручното училиште. Или неколку недели сте во фирмата и неколку недели во стручното училиште. Стручната обука може да се прави во многу фирми и речиси во сите области. Местото за обука се бара исто како и работно место. Мора да напишете и апликација (видете „Барање работа“). За време на стручната обука во фирмата се добиваат пари.


Барање работа

Времетраење на стручната обука

Стручната обука обично трае 2 или 3 години. Но, има и пократко време за некои занимања, како на пример, продажба, нега на стари лица или козметика. Информирајте се во Агенцијата за вработување во Вашиот град. 

Auf dem Bild ist eine Bibliothek mit Tischen, an denen man sitzen und arbeiten kann, zu sehen. © Goethe-Institut

Студии

Со матурата може да се студира на универзитет. Со стручната матура може да се оди на универзитет за применети науки (Fachhochschule, скр. FH). Студиите на универзитет за применети науки обично се повеќе практично ориентирани во споредба со универзитетот. На германските високи образовни установи (универзитет и FH) како студент мора одлично да зборувате германски. Ако германскиот не Ви е мајчин јазик, тогаш ќе Ви треба доказ за познавање на германскиот јазик. Најчесто потребна е потврда за испит за германски јазик за прием на универзитет (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH)) или TestDaF. 

За студирањето мора да се плати семестарска партиципација. Таа се состои од социјална партиципација и партиципација за административните трошоци. Понекогаш тука спаѓа и семестарскиот билет. За степенот „Bachelor“ потребни се 6 до 8 семестри. По дополнителни 2 до 4 семестри може да се заврши „Master“. 

Во секој град има Професионален информативен центар(скр. BIZ). Преку Агенцијата за вработување во Вашиот град ќе го најдете BIZ. Тука вработените пружаат советување за темите: стручна обука, студирање и доусовршување.

За барателите на азил

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

Често поставувани прашања

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form