သင်သည် ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ပေါင်းစည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်မှုရုံး သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းအကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သင်သည် ဤအခန်းတွင် လိပ်စာများကိုရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံရှိ သင်နေထိုင်ရာ မြို့၏ စာတိုက်ကုတ်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါ နယ်ပယ်တွင်းသို့ ရွှေ့ပြီးကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင်နေထိုင်ရာ မြို့ရှိပေါင်းစည်း သင်တန်းဖွင့်လှစ်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုရုံးများနှင့် ရွှေ့ပြောင်း အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကိုတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် စာတိုက်ကုတ်နံပါတ်ကို မသိဘူးလား။ သို့ဖြစ်လျှင် ယင်းနယ်ပယ်ထဲတွင် မြို့အမည်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။

ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့ေရးသင္တန္းေပးသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္လား။ ေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့ေရးသင္တန္းမ်ား  
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား  
လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ  
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း