Kursteilnehmende machen eine Wortübung auf dem Tisch. Zu sehen sind Wortkarten und Lehrbücher. © Goethe-Institut

တက်ရောက်မှု

ဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ ယခုမှရောက်ဖူးပြီး ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုလည်း သင်ယူလိုပါသလား။ ပေါင်းစည်းသင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းက သင့်အား အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်သည်။ သင်က ဂျာမန်ဘာသာစကားကို မပြောတတ် သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာ ပြောတတ်ပါက သင်တန်းကို မဖြစ်မနေ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်သည် ပေါင်းစည်းသင်တန်းကို တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး(Ausländeramt)သည် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ကိုက်ညီကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် သင်တန်းပို့ချသူများ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘာသာစကားကျောင်းများ၏ အမည်စာရင်းတစ်ခုကိုလည်း သင့်အား ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင့်ဧရိယာရှိ ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းကို ရှာဖွေကာ ထိုနေရာတွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ 

အရေးကြီးသော လိပ်စာများဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပေါင်းစည်းသင်တန်းပို့ချသူများအားလုံး၏ လိပ်စာများကိုလည်းသင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာ၌ ဂျာမဏီတွင် သင်နေထိုင်သည့်နေရာနှင့် နီးစပ်ရာ သင်တန်းပို့ချသူများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် မြေပုံတစ်ခုပေါ်တွင် လိပ်စာသို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့ အချက်အလက်များပါဝင်သော ရလဒ်များကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ 

Der Ablauf eines Integrationskurses ist auf einem Whiteboard schematisch dargestellt. © Goethe-Institut

ဘာသာစကားအဆင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာများနှင့်အတန်းတင် စာမေးပွဲ

 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူထံတြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘာသာစကားအဆင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းကို သင္ ေျဖဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤအကဲျဖတ္စာေမးပြဲက မည္သည့္သင္တန္းသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကုိ ၎တုိ႔အား သိရွိႏိုင္ေစပါသည္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုလွ်င္ သင့္အတြက္ (၂.၂၀) ယူရို က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ပါက သင္တန္းေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သင္၏ အသြားအလာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေပါင္းစည္းဝင္ဆံ့ေရးသင္တန္းတြင္ ဘာသာစကားသင္တန္းတစ္တန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အသားက်ေစသည့္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္သင္တန္း တို႔ပါဝင္သည္။
ဘာသာစကားသင္ရိုး၌ သင္ခန္းစာေပါင္း (၇ဝဝ) ပါရိွသည္။ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ရာကိစၥ၊ မီဒီယာ၊ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ခ်ိန္းဆိုျခင္းမ်ား အစရိွေသာ ေန႔စဥ္ဘဝအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို သင္ယူရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ “ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ဂ်ာမန္ဘာသာစကားစာေမးပြဲ” (DTZ) ကို သင္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲၿပီးေနာက္ “ေပါင္းစည္းဝင္ဆံ့ေရးသင္တန္းေအာင္လက္မွတ္” တစ္ခုကုိ သင့္အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္အဆင့္ A2 သို႔မဟုတ္ B1 အဆင့္ထိ ေရးႏိုင္၊ဖတ္ႏိုင္၊ေျပာႏိုင္ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားစြာသည္ ဤလက္မွတ္ကုိ ၾကည့္႐ႈလုိၾကသည္။ တခါတရံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးကဲ့သုိ႔ေသာ အာဏာပုိင္ဌာနအတြက္လည္း ၎လက္မွတ္ကုိ လုိအပ္သည္။ သင္သည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိလွ်င္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိလွ်င္ “ေပါင္းစည္းဝင္ဆံ့ေရးသင္တန္းေအာင္လက္မွတ္” ရွိျခင္းကအေထာက္အကူျပဳသည္။
ဘာသာစကားသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးပါက ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့ေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့ေရးသင္တန္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်ိန္ နာရီ (၁၀၀) ပါ၀င္ၿပီး၊ သင္တန္းတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း တန္ဖိုးထားေသာ ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးစီးၿပီးေနာက္ “ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ျခင္း“ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါမည္။
သင္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင္ခန္းစာ(၃ဝဝ) ကို သင္ ျပန္လည္တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ၿပီး၊ စာေမးပြဲကုိလည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။

Ein Kursteilnehmer ist im Klassenzimmer zu sehen. © Goethe-Institut

အထူးသင်ရိုးများ

အသက် ၂၇ နှစ်အထိ လူငယ်များအတွက် အထူးပေါင်းစည်းသင်ရိုးတစ်ရပ် ဖြစ်သည့် လူငယ်ပေါင်းစည်းသင်ရိုးဖြစ်သည်။ ဤသင်ရိုးသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သတင်း အချက်အလက်များကို the Bundesamtfür Migration und Flüchtlinge မှ ရရှိနိုင်သည်။ 

တစ်ချို့သောမြို့များတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်သာ ရည်ရွယ်သော သင်ရိုးများ၊ စာတတ်မြောက်ရေးသင်ရိုးများ သို့မဟုတ် ကလေးစောင့်ရှောက်မှုသင်ရိုးများ ကဲ့သို့သော အထူးပြု သင်ရိုးများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ သင့် ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းတွင် မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။ 
 

အမေးများသော မေးခွန်းများ

အခြားမေးလိုသည်များရှိပါသေးသလား။ ဤသို့ဆိုလျှင် “ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်“ကို ဖြည့်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ရေးသား အကြာင်းကြားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်၏ အမည်ကို မဖော်ပြဘဲ အသင်၏ဖောင်ကို အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလာသောလူငယ်များအတွက် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများဌာနသို့ ဆက်လက် လွှဲပြောင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

“ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်“ဆီသို့