Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
ဗီဇာနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လာသောလူများအတွက်

လကျမှတျများ

ယေဘုယျအားဖြင့် အကယ်၍သင်သည် ဘွဲ့ရထားလျှင် သို့မဟုတ် သက်မွေးသင်တန်းကျောင်း တက်ရောက်ပြီးစီးထားလျှင် ဂျာမဏီတွင် အလုပ်ကောင်းကောင်း ရနိုင်ပါသည်။သင်သည် သက်မွေးသင်တန်းကျောင်းကို ပြီးစီးသည်အထိ တက်ရောက်ထားရန် လိုပါသည်။ ထို့ပြင် သင့်တွင် သင်တန်းပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်လည်း ရှိထားရန်လိုပါသည်။ သင့်တွင် သင်၏ မိခင်တိုင်းပြည်က ပေးသော သင်တန်းပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်များ ရှိထားပါသလား။ ရှိပါကယင်းတို့ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး စစ်မှန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ ပြုလုပ်ထားပါ။ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း - လုပ္ငန္းစဥ္

သင္သည္ သက္ေမြးသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္အတြက္ အနည္းဆံုး Hauptschule မွ သင္တန္းၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းလက္မွတ္မရွိပါက သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီရွိ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားစုအတြက္ ႏွစ္ဘက္စနစ္ (dual system) ကို က်င့္သံုးသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရယူျခင္းျဖင့္လည္း သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို သင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္သည္ စီးပြားေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေက်ာင္းတြင္ သင္သည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္အတြက္ စာေတြ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား သင္ယူရပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ ဂ်ာမန္၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အားကစား စသည့္ အေထြေထြဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားလည္း သင္ၾကားရပါသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္သံုးသည့္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို Goethe-Institut ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ကုမၸဏီတြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းဆင္းရပါသည္။ ကုမၸဏီတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၃)ရက္မွ (၄)ရက္ အထိ အလုပ္လုပ္ရၿပီး စီးပြားေရးေက်ာင္းကို တစ္ပတ္လွ်င္ (၈)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ တက္ေရာက္ရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ ကုမၸဏီတြင္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ အလုပ္လုပ္ရၿပီး စီးပြားေရးေက်ာင္းတြင္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ သင္ယူရပါသည္။ သင္သည္ ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔တြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္နယ္ပယ္ အားလံုးနီးပါးကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရးမွာ အလုပ္တစ္ခုရွာသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာေရးသားရန္လည္း လိုပါသည္။ ( “အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း”တြင္ၾကည့္ပါ။) ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးဆင္းေနစဥ္အတြင္း သင့္အား ေငြအနည္းငယ္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
 

အလုပ္ရွာျခင္း


သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း - ကာလ

သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းသည် ၂နှစ် သို့မဟုတ် ၃နှစ် ကြာမြင့်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် သင်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသင်ယူနိုင်သည့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များတွင်လည်း လေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကလေးထိန်းခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အစားအသောက်ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းနှင့် အလှပြင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်နေထိုင်ရာ မြို့ သို့မဟုတ် မြို့နယ်ရှိ အလုပ်ခန့်ထားရေး အေဂျင်စီထံတွင် ရှာဖွေပါ။ 

တကၠသိုလ္တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ Abitur (တကၠသိုလ္၀င္တန္း) သို႔မဟုတ္ ဒီပလိုမာသင္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ Fachabitur ရွိပါက သင္သည္ ဘာသာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေသာ ေကာလိပ္ (Fachhochschule; FH) တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေသာ ေကာလိပ္မွဘြဲ႕သည္ သာမန္တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘြဲ႕ထက္ လက္ေတြ႕က်မႈကို ဦးစားေပးထားသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (uniႏွင့္ FH) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေျပာတတ္၊ ေရးတတ္ရမည္။ အကယ္၍ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားသည္ သင္၏မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ပါက သင္သည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ လိုပါသည္။ သင္သည္ “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang” (တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ဂ်ာမန္ဘာသာရပ္စာေမးပြဲ - DSH) သို႔မဟုတ္ TestDaF (ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ ဘာသာရပ္စာေမးပြဲ) ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္လိုပါသည္။ တခါတရံ လစဥ္စာေမးပြဲ၏ ပ်မ္းမွ်အမွတ္မ်ားကို ေတာင္းသည္လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
ျပည္နယ္အလိုက္ ေက်ာင္းလခမ်ား ကြဲျပားပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ သာမန္ဘြဲ႕ႏွင့္ မာစတာဘြဲ႕မ်ားအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္၀က္တစ္ခုလွ်င္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္၊ အျခားစာရြက္စာတမ္းေၾကးမ်ား ေပးရေလ့ရွိပါသည္။ www.studieren.de သို႔မဟုတ္ www.studis-online.de တြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္စံုစမ္းပါ။

သာမန္ဘြဲ႕အတြက္ စာသင္ႏွစ္၀က္ (၆)ခုမွ (၈)ခု တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္၀က္ (၂) ခုမွ (၄) ခု ၿပီးတြင္ မာစတာ ဆက္တက္ႏိုင္သည္။

ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အႀကံေပးဌာန (BIZ) ထားရွိပါသည္။ သင္သည္ သင္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ရွိ BIZ ကို အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ တဆင့္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ယင္း ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အား သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမွ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

For asylum seekers

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

အမေးများသော မေးခွန်းများ

ကျွန်ုပ်သည် သက်မွေး သင်တန်းကျောင်းသင်တန်းကို မည်သည့်နေရာတွင် တက်ရမည်နည်း။

ကျွန်ုပ်သည် သက်မွေး သင်တန်းကျောင်းသင်တန်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် တက်ရမည်နည်း။

ကျွန်ုပ်သည် စီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်း တက်ဖို့လိုပါသလား။

ဘွဲ့သင်တန်းများတက်လျှင် ထောက်ပံ့ငွေပေးပါသလား။

How can I have my qualifications recognised?

How can I apply for an internship as an asylum seeker?

 မေးခွန်းများ ထပ်မံမေးမြန်းလိုပါသလား။ လူငယ်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ 

က ပေးသည့် အွန်လိုင်းအကြံဉာဏ်