Berufsausbildung Foto: © colourbox.de

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေစျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သို႔လည္ပတ္သနည္း။ သင့္အား လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပ ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သင္ ရည္ရြယ္ရာကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ လင့္ခ္ကို ျဖည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 

သင္သည္ ဇာတိေျမတြင္ ရွိေနတုန္းပဲလား။

သင္ ဂ်ာမနီသို႔ ေရာက္ေနၿပီး ျဖစ္သလား။

 

More information about foreign professional qualifications:
BQ-Portal: Information about foreign professional qualifications

Mein Weg nach Deutschland: Infografiken, © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz

Schulsystem Foto: © colourbox.de ကျောငျးနှင့်ပညာရေး

ကျောင်းစနစ်

Integrationskurs Foto: © colourbox.de ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပထမအဆင့်များ

ပေါင်းစည်းသင်တန်းကို တက်ရောက်