Ju kërkoni ofrues të kursit të integrimit, një zyrë për të huajt apo qendër këshillimi mbi migracionin (Jugendmigrationsdienste oder Migrationserstberatungsstellen) në qytetin tuaj në Gjermani? Këtu do të gjeni adresat.

Zyra e Këshillimit mbi Migracionin për Migrantët e Rritur (MBE)
Shërbimi i Migracionit Rinor (JMD)
Zyra e emigracionit
Bartësit e kurseve të integrimit