Ju kërkoni ofrues të kursit të integrimit, një zyrë për të huajt apo qendër këshillimi mbi migracionin (Jugendmigrationsdienste oder Migrationserstberatungsstellen) në qytetin tuaj në Gjermani? Këtu do të gjeni adresat. Shkruani kodin postar të qytetit tuaj në kutizën e kërkimit dhe pastaj klikoni mbi . Dhe ju do të shihni të gjithë ofruesit e kurseve të integrimit, zyrat për të huaj dhe pikat e këshillimit mbi migracionin në qytetin tuaj. Ju nuk e dini kodin postar të qytetit tuaj? Atëherë shkruani thjesht emrin e qytetit tuaj në kutizë. 

Dëshironi t’i shihni vetëm bartësit e kurseve të integrimit? Ose vetëm autoritetet e emigracionit? Apo vetëm Shërbimet e Migracionit Rinor (JMD)? Apo kërkoni vetëm këshilla fillestare për migrim (MBE)? Pastaj zgjidhni më poshtë.

bartësit e kurseve të integrimit 
zyra e emigracionit 
Shërbimi i Migracionit Rinor 
Konsultimi fillestar i migrimit