Gebäude Jobcenter © Goethe-Institut
Për imigrantë me vizë

Kërkimi i punës

Ju nuk jeni shtetas i Bashkimit Evropian (BE) ose Zonës Ekonomike Evropiane? Atëherë ju keni nevojë për një leje punësimi në Gjermani. Në lejen e qëndrimit thuhet, nëse ju mundeni të punoni dhe sa lejoheni të punoni në Gjermani. 

Dëshmitë dhe njohjet zyrtare

Në vendin tuaj, ju keni përfunduar një formim profesional, zotëroni një diplomë të shkollës së lartë apo keni një diplomë shkolle? Ju duhet t‘ i përktheni dhe legalizoni këto dëshmi/ certifikata/ diploma. Legalizim do të thotë, një autoritet zyrtar shqyrton vërtetësinë e dokumenteve tuaja. Këtë, është më e mira ta kryej një institucion zyrtar në vendin tuaj. Ndonjëherë diploma juaj është jo e vlefshme në Gjermani. Këtë, ju mund ta verifikoni më së miri në vendin tuja (njohja e diplomave të huaja). Te faqja e internetit Recognition in Germany do të gjeni më tepër informacione. Hidhni një sy edhe infografikës sonë.

Ein Mann bedient die Anerkennung in Deutschland Webseite auf einem Tablet © Goethe-Institut

Vende të lira

Ju keni një leje pune? Atëherë ju mund të kërkoni punë. Ju keni shumë mundësi të gjeni oferta pune: në internet, gazetë, nëpërmjet agjencisë për punësim/qendrës për punësim. Në gazetë ju do të gjeni kryesisht oferta pune nga zona juaj e banimit. Dhe lajmërimet janë aktuale. Në internet ka shumë lajmërime për punë, por ato nuk janë gjithmonë aktuale. Qendra për punësim ju këshillon dhe kërkon punën e përshtatshme për ju. Por ju mund të pyesni edhe direkt në një firmë apo kompani. Ndonjëherë këto kanë vende të lira, por që nuk janë publikuar në internet apo në gazetë. Edhe në faqen e internetit të një firme, mund të gjeni ndonjëherë vende të lira. 

Përveç këtyre më sipër është edhe BIZ (Qendra e informimit profesional) të agjencisë për punësim: Këtu do të gjeni lajmërime për punë si edhe shumë informacione lidhur me çështjet e profesionit dhe punës. Këtu, si edhe te qendra për punësim, ju mund të vendosni profilin tuaj në internet. BIZ (Qendra për Informim Profesional) ofron edhe konsultime për orientim profesional, nëse ju nuk jeni i sigurt mbi zgjedhjen tuaj profesionale.
Edhe praktika në një firmë, mund të jetë e dobishme. Ju njiheni me punën dhe njëkohësisht lidhni kontakte.

Ein Mann liest Zeitung und sucht nach Stellenangeboten. © Goethe-Institut

Aplikimi

Aplikimi është hapi i parë në tregun e punës. Një rëndësi të veçantë luajnë dokumentet për aplikim. Juve ju nevojitet një letër motivimi (një letër drejtuar firmës), një foto e mirë aplikimi, një CV dhe dëshmitë tuaja (të përkthyera në gjermanisht). Qendra e BIZ ofron edhe workshops mbi: « Aplikime për punë në Gjermani». Këtu ju mësoni, se çfarë duhet të përmbaj një aplikim dhe se si ju duhet të përgatiteni për intervistën e punës. 

Konsulta për migrantët ka në shumë qytete. Këtu do të gjeni ndihmë në aspektin e kërkimit të punës si edhe të aplikimit për punë (shih Zyra Federale Gjermane për Migracion dhe Refugjatë). Në shërbimin për migracionin e të rinjve, ka konsulta posaçme për të rinjtë nën 27 vjeç.

Eine Frau steht vor einem Passfotoautomaten. © Goethe-Institut

Për azilkërkuesit

Working

During their initial three months in Germany, refugees are not allowed to work. This period starts with the date of registration at the initial reception centre. Only after three months are you allowed to apply for a job. However, not every refugee who has claimed asylum is allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not permitted to work until their asylum application has been decided.

Would you like to work in Germany after these initial three months? In this case, you will need to obtain a permit from the Foreigners Registration Office. In the beginning, you won’t have as many options when it comes to job selection. However, this is going to change the longer you have been in Germany.

Once you have officially been granted refugee status in Germany, you are allowed to work without any restrictions. Are you a tolerated asylum seeker with a temporary stay of deportation? Then it will be at the authority’s discretion whether or not you are allowed to work.

Finding employment

Are you looking for a job? Then you can turn to the Job Centre. The Job Centre assists people in their job search and can help you. 

Arbeitsagentur: Jobbörse

But there are also other initiatives that assist refugees in their job search. You can find various job exchange sites on the Internet where you can register your details. 

workeer.de: Jobbörse für Flüchtlinge

jobbörse.de: Jobbörse für Flüchtlinge

Have you found a job? In this case, the Foreigners Registration Office will first check that no other EU citizen is available to fill this position. This is called priority review. If no other EU citizen is available for the specific job, you will be granted a work permit. The job centre still has to provide their consent.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case, your documents will first need to be reviewed to be recognised. If your documents are recognised in Germany, it will be easier to obtain a work permit as no priority review will be carried out. For more information on recognised qualifications, see the article on University Degrees and Vocational Training.

Germany currently has a high demand for skilled craftsmen or trained professionals such as nurses. Are you qualified in any of these professions? In this case, you can work without the need for a priority review.

Pyetje të shpeshta

A më duhet t’ i përkthej dëshmitë?

Kush duhet t’ i përkthej dëshmitë e mia?

A më lejohet ta shkruaj aplikimin tim ne anglisht?

Unë nuk kam marr asnjë përgjigje prej aplikimeve? Çfarë duhet të bëj?

A më duhen kopje të legalizuara për aplikimin?

As an asylum seeker, why can I not start working immediately?

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form