Tražite integracioni kurs, službu za strance ili savetovalište za doseljenike (Savetovalište za odrasle doseljenike ili Migrantsko savetovalište za mlade) u Vašem gradu u Nemačkoj?

Kliknite na oznaku  ⛶ koja se nalazi u gornjem desnom uglu karte. Otvoriće se novi prozor sa uvećanom mapom.
Kliknite na lupu.Unesite ime svog grada ili poštanski broj i pritisnite ENTER. Kliknite na link „Karte verschieben nach...“ [P1] odmah ispod polja gde ste uneli grad. Sada vidite zumirani deo mape sa Vašim gradom i važnim adresama. Levo od mape možete odabrati opciju „Alle... Ergebnisse anzeigen“ (prikazivanje svih rezultata pretrage) i izabrati neku od organizacija.

Savetovalište za odrasle doseljenike (skr. MBE)
Služba za mlade migrante (JMD)
Ured za strance
Organizator integracionih kurseva