Arbeitsaufnahme Foto: © colourbox.de

Važna dokumentacija potrebna za početak radnog odnosa

Našli se stalno radno mesto u Nemačkoj? Tada ste vi smatrate posloprimcem. Potrebno vam je nekoliko dokumenata za vašeg poslodavca. Prvo vam je potreban dokaz da imate zdravstveno osiguranje. Njega možete dobiti u vašoj bolesničkoj blagajni/zdravstvenom osiguranju. U Nemačkoj svako mora imati zdravstveno osiguranje. Često vam je potrebna potvrda policije o nekažnjavanju. Nju dobijate u ustanovi za prijavu boravišta.

Osiguranja i porezi

Kao posloprimac takođe imate i penzijsko osiguranje, ali i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. No ovde ne treba ništa da radite jer ova osiguranja imate automatski. Poslodavac plaća jedan deo vašeg zdravstvenog osiguranja, vašeg penzijskog osiguranja i vašeg osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Drugi deo plaćate vi. Taj deo se automatski odbija od vaše plate/zarade. Takođe vam je potreban poreski identifikacioni broj i elektronska poreska kartica. Njih dobijate u poreskoj upravi. Poreze ne morate sami da prebacujete na račun poreske uprave. Ona će ih direktno odbiti od vaše plate/zarade.

Ugovor o radu

Svaki posloprimac dobija ugovor o radu. Ugovor potpisujete vi i poslodavac. Detaljno pročitajte ugovor o radu pa ga tek onda potpišite. Ako imate nedoumice, kontaktirajte: Savetovalište za odrasle doseljenike (nem. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, skr. MBE) ako ste odrasla osoba, odnosno Službe za mlade doseljenike (nem. Jugendmigrationsdienste, skr. JMD) ako ste mlada i mlađa odrasla osoba do 27 godina starosti. U ugovoru o radu navedeni su svi propisi. I vi i poslodavac morate da se pridržavate ovih propisa. Primeri za to su, između ostalog: Koliko mesečno zarađujete? Koliko imate dana godišnjeg odmora? Šta morate da radite kada ste bolesni? Kod novog zaposlenja u većini slučajeva morate odraditi probni rad. Probni rad može da traje različito dugo. Ponekad je to samo nekoliko sedmica, a nekad može da traje i pola godine. Tokom probnog rada će poslodavac detaljnije da promatra vaš rad. On odlučuje da li ćete posle probnog rada nastaviti da radite u preduzeću. A vi odlučujete želite li posle probnog rada da nastavite da radite na tom radnom mestu. Za vreme probnog rada je otkazni rok kraći (većinom dve do tri sedmice), a posle toga po pravilu traje tri meseca.

Mini poslovi

U Nemačkoj takođe postoje mini poslovi/poslovi do 450 evra mesečno. Mini posao je zaposlenje kod kojeg zarađujete samo do 450 evra mesečno. I ovde automatski dobijate zdravstveno osiguranje i penzijsko osiguranje. Njih pokriva isključivo poslodavac. Vi ne morate ništa da plaćate. Međutim, nećete imati osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Samostalni rad

Samostalni ste delatnik, to jest nemate poslodavca? Tada vam je takođe potrebno zdravstveno osiguranje. No zdravstveno osiguranje morate sami da plaćate. Takođe je dobro ako imate penzijsko osiguranje. Kod pojedinih zanimanja, na primer zanatskih delatnika ili babica, je penzijsko osiguranje obavezno. U poreskoj upravi morate da zatražite poreski identifikacioni broj. U njoj će hteti da znaju koliko u proseku imate dobiti godišnje. Na temelju toga će odlučiti koliki će vam biti porezi. Poreze morate da uplaćujete na račun poreske uprave. Ako želite da osnujete sopstveno preduzeće potrebna vam je potvrda o registraciji preduzeća. Ona se dobija u agenciji za privredne registre. U gradskoj većnici možete da se raspitate gde se u vašem gradu nalazi agencija za privredne registre. Potvrda za registraciju preduzeća vam je potrebna čak i kada, na primer, želite da otvorite radnju ili restoran.

Često postavljana pitanja

Da li mi je potrebno zdravstveno osiguranje?

Da li moram da plaćam penzijsko osiguranje?

Porezi su veoma visoki. Kako mogu da plaćam manje poreza?

Ne sviđa mi se moj novi posao. Šta mogu da učinim?

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte savetnicu ili savetnika iz Službe za mlade doseljenike.

Savetovanja putem Interneta

Schule, Ausbildung, Studium

Studije i strukovno obrazovanje