Heirat Foto: © colourbox.de

Dokumenti

U mnogim zemljama se brak sklapa u matičnoj službi. To se zove civilni brak. Isti je slučaj i u Nemačkoj. No moguće je venčati se i u crkvi. Crkveno venčanje sledi nakon venčanja u matičnoj službi. 

Želite se venčati u Nemačkoj? Onda se morate prijaviti u matičnoj službi u vašem gradu. Za prijavu su vam potrebni sledeći dokumenti: potvrda o prijavi mesta boravka, lična isprava ili pasoš i rodni list. Imate decu s vašim partnerom, odnosno partnerkom? Tada morate doneti i dokumenta o deci. Ove dokumente morate prevesti na nemački jezik. Notar mora potpisati da su prevodi ispravni. On ove prevode mora overiti. 

Posle venčanja ćete u matičnoj službi dobiti novi dokument: izvod iz matične knjige venčanih ili venčani list. Ako želite, dobićete i porodičnu matičnu knjigu s podacima o vašoj porodici.

Već ste se venčali u svojoj zemlji? Onda ste tamo zasigurno već dobili neki dokument. Taj dokument je vaš inostrani izvod iz matične knjige venčanih ili venčani list. Njega možete dati matičnoj službi u Nemačkoj na priznavanje. 

Svadbensko slavlje

Većina ljudi za svoju svadbu prave veliko slavlje. Mlada, to jest žena, često nosi belu venčanicu. Mnogi parovi kupuju burme. Na venčanju mladoženja, odnosno muškarac, dobija prsten od žene, a žena od muškarca. 

Više informacija na temu „Međunarodno sklapanje braka“ naći ćete na Internet stranicama Ureda za strance. Informacije o „povezivanju bračnih drugova“, to jest kada vam vaš suprug ili vaša supruga dolaze u Nemačku, naći ćete na Internet stranicama „Dobro došli u Nemačku“ Saveznog zavoda za migracije i izbeglice (nem. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, skr. BAMF).

Često postavljana pitanja

Moj partner/moja partnerka i ja još uvek ne živimo u Nemačkoj, ali želimo tamo da se venčamo. Gde možemo da dobijemo informacije o tome?

Još uvek živim u mojoj zemlji, ali želim da se venčam u Nemačkoj. Gde mogu da dobijem vizu?

Venčao/venčala sam se u inostranstvu. Da li moj brak važi i u Nemačkoj?

Gde mogu da odem radi priznavanja mog izvoda iz matične knjige venčanih?

Imam bračnih problema. Gde mogu da dobijem pomoć?

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte savetnicu ili savetnika iz Službe za mlade doseljenike.

Savetovanja putem Interneta