Auf einem Bild, das von einem Kind gemalt wurde, sind Wörter in verschiedenen Sprachen zu sehen. © Goethe-Institut

Svake godine se veliki broj ljudi iz drugih zemalja doseli u Nemačku. Više od 20 % stanovništva Nemačke ima drugačije kulturno poreklo. Mnogi ovi ljudi govore više jezika. Oni ne govore samo jezik zemlje svog porekla, već i jedan ili više stranih jezika. Mnogi koji se dosele u Nemačku uče nemački kao strani ili drugi jezik. Kada govorite jezik zemlje ili regije u kojoj živite (jezik okruženja), biće vam jednostavnije da komunicirate s tamošnjim ljudima, a uz to možete bolje da razumete njihovo ponašanje.

Prednosti višejezičnosti

Znanje više jezika je u današnje vreme važna veština u svetu u kojem živimo. Granice između zemalja su otvorenije nego što su nekad bile i sve više ljudi se seli u druge zemlje. Onima koji pored jezika zemlje svog porekla govore neki drugi jezik pružaju se brojne mogućnosti. Ljudi koji govore više jezika mogu da se povezuju s ljudima iz različitih kultura, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Osobe koje govore više jezika poseduju međukulturne veštine, što znači da načine ponašanja drugih ljudi mogu da posmatraju iz različitih tačaka gledišta. Deca doseljenika koja su odrasla u Nemačkoj, jezik svojih roditelja (jezik zemlje njihovog porekla) u većini slučajeva prirodno nauče od rođenja. Uz jezik, deca takođe nauče štošta i o kulturi i tradiciji otadžbine svojih roditelja. Nemački većinom nauče u kontaktu i za vreme igranja s drugom decom i odraslima, na primer, u ustanovama za dnevni boravak dece ili u školi. Ova deca odrastaju višejezično (dvojezično).

Značaj nemačkog jezika

Za odrasle je važno da nauče nemački jezik kako bi mogli da komuniciraju s drugima u Nemačkoj. I za integraciju je od velikog značaja poznavanje jezika okruženja. Za decu je obavezno dobro znanje nemačkog jezika pre svega da bi pohađali školu na nemačkom.

zwei Puppen mit unterschiedlicher Hautfarbe sitzen sich in einem Puppenbett gegenüber. © Goethe-Institut

Usvajanje i ispoljavanje

Usvajanje i ispoljavanje su od velike važnosti kod učenja novog jezika. Usvajanje predstavlja jezik koji čujete i čitate. Ljudima je potreban redovan kontakt s jezikom, a posebno u stvarnim situacijama. Osim toga, način na koji se usvaja jezik bi trebalo da bude visokokvalitetan, tj. da potiče od izvornog govornika koji dobro vlada svojim jezikom. Kod dece je pre svega čitanje odabrane literature veoma dobar vid za usvajanje jezika. 

Pored usvajanja vrlo je važno i ispoljavanje. Ispoljavanje predstavlja jezik koji se stvara, tj. govori ili piše. Važno je da ljudi mogu da vladaju jezikom. Da bi se ovladalo jezikom, potrebno je imati brojne mogućnosti u kojima jezik može da se primeni u stvarnim situacijama. Govor i pisanje su dva veoma važna vida vežbanja jezika.

Brojne su situacije u kojima sa svojim detetom odnosno sa svojom decom kod kuće možete da govorite jezik zemlje vašeg porekla, umesto nemačkog jezika.

Značaj jezika porodice

U mnogim porodicama otac i majka govore istim jezikom. Kod doseljenika je ovaj jezik retko kad nemački. Kako bi dete moglo da uči jezik porodice, dobro je da se ovaj jezik govori kod kuće. Tako će dete moći da ostvari usku, emocionalnu povezanost s jezikom i kulturom zemlje svog porekla.

Jezikom zemlje porekla (prvim jezikom ili jezikom porodice) dece i odraslih uvek se prenose i informacije o kulturi, tradiciji i vrednostima. Porodice ne bi trebalo da prestanu da govore jezikom zemlje svog porekla, već da podstiču njegovo korišćenje u razgovoru s decom i drugim članovima porodice. Za decu je od izuzetne važnosti da dobro vladaju svojim prvim jezikom. Dobra jezička osnova prvog jezika je najbolji preduslov za sticanje dobrog nivoa znanja drugih jezika. U velikim gradovima često postoje dvojezične ili čak trojezične ustanove za dnevni boravak dece (nem. Kitas).

Vor einer Weltkarte hängt ein Wandkalender auf Burmesisch mit deutschen Notizen. © Goethe-Institut

Jedna osoba ̶ jedan jezik

U pojedinim porodicama otac i majka ne govore istim jezikom. U ovim slučajevima mnogi roditelji drže se principa jedna osoba ̶ jedan jezik. Pri tome svaki roditelj s detetom govori na jeziku zemlje svog porekla. Jezik porodice, to jest jezik kojim međusobno govore oba roditelja i dete je ponekad maternji jezik jednog od roditelja (očev ili majčin maternji jezik). Katkad je to i neki treći jezik kojim oba roditelja dobro vladaju.

Važni aspekti višejezičnog vaspitanja

Kod višejezičnog vaspitanja je važno da su roditelji emocionalno povezani sa svojim jezikom. Najbolje je, svakako, kada otac ili majka s detetom govore na svom maternjem jeziku (prvom jeziku). Ako u porodici postoji jezik porodice, onda bi ga uvek trebalo govoriti kod kuće. Ukoliko dete nema volju da govori određenim jezikom, nemojte ga na to prisiljavati. Često su to faze koje brzo iščeznu. Roditelji bi takođe trebalo da vode računa da u svom govoru previše ne mešaju jezike kojima se služe. Roditelji s pozitivnim stavom prema svom sopstvenom jeziku su za decu uvek veliki podstrek da nauče jezik(e) svojih roditelja.

Podsticanje prvog/prvih jezika dece od velike je važnosti. Podsticanje jezika okruženja jednako je važno.

Postoje brojna savetovališta koja nude pomoć i podršku na temu višejezičnog vaspitanja. Mnogi gradovi i opštine raspolažu kancelarijom ili prostorom za međukulturni dijalog. U njima rade osobe koje pružaju informacije o jezičkim i kulturnim programima i daju korisne savete. Čak i privatne ustanove imaju savetovališta. Pored toga, sada postoje i brojni centri koji se bave temom višejezičnosti i kulturne raznolikosti. Ako na Internetu u pretraživač unesete „međukulturno savetovalište“ ili „višejezično savetovalište“, naći ćete brojne veze i informacije.

Podsticanje učenja nemačkog jezika kod dece

Svaka savezna pokrajina raspolaže sopstvenim programom, metodama i konceptima za podsticanje znanja nemačkog jezika kod dece u ustanovama za dnevni boravak i u osnovnim školama. Ako dete još nedovoljno vlada nemačkim jezikom, dobiće pomoć putem programa za podsticanje učenja jezika, primera radi, na pripremnom tečaju ili u odeljenjima za podsticanje nemačkog jezika. Međutim, ako je deci potrebno više pomoći u učenju nemačkog jezika, postoje brojna savetovališta koja će im pružiti savete i informacije.

Podsticanje učenja jezika zemlje porekla

Prvi jezik deca mogu da uče kod kuće, ali isto tako i u ustanovama. Radi bogaćenja rečnika jezika porodice, majke i očevi svojoj deci mogu redovno da čitaju, s njima da pevaju pesme i igraju igre. Takođe, deca mogu s članovima porodice da telefoniraju ili da se s njima čuju putem Skype-a. Ako poznajete porodice koje potiču iz istog jezičkog i kulturnog područja, vaša deca mogu s njihovom zajedno da se igraju i da međusobno razgovaraju na jeziku zemlje svog porekla. 

Brojni konzulati i društva nude programe za decu školskog uzrasta namenjene podsticanju učenja jezika svoje porodice. Za vreme nastave deca uče da čitaju i pišu na svom prvom jeziku. Uz to dobijaju informacije o životu i tradicijama u zemljama svog porekla. U pojedinim saveznim pokrajinama postoje programi za podsticanje učenja jezika zemlje porekla čak i u redovnim školama. Ovaj vid nastave zove se dodatna nastava na maternjem jeziku (nem. muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, skr. MUE).

Na Internetu postoje brojna društva i organizacije određenih jezičkih ili kulturnih grupa kao što su, primera radi, dečje grupe za igranje, sportski klubovi ili okrugli stolovi. Na taj način deca, ali i roditelji mogu redovno i u stvarnim situacijama da govore jezik porodice ili zemlje porekla.

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form