Bankkonto und Finanzen Foto: © colourbox.de

Bankovni račun

Bankovni račun vam je potreban ako živite i radite u Nemačkoj. Vaš bankovni račun možete otvoriti u banci ili u štedionici. Većina banaka i štedionica imaju poslovnice. Neke banke možete koristiti samo putem Interneta. Većinom za održavanje bankovnog računa morate plaćati naknadu. Za učenike i studente je održavanje bankovnog računa često besplatno. Postoje različite vrste bankovnih računa. Kod računa potraživanja možete samo podizati novac koji ste prethodno uplatili na račun. Kod računa s dispozicionim kreditom možete podizati novac i kada na vašem računu nema sredstava. U tom slučaju će vam banka posuditi novac do određenog iznosa. Međutim, banci ne morate samo vratiti ovaj iznos, nego i kamate. Kamate su često veoma visoke.

Otvaranje bankovnog računa

Želite da otvorite bankovni račun? To možete uraditi u svakoj poslovnici. No banka ili štedionica prvo mora uvek da proveri vaš identitet, to jest morate na uvid dati vašu ličnu ispravu ili pasoš. 

Kod mnogih banaka račun možete otvoriti i putem Interneta ili preko pošte. Za to možete koristiti postupak identifikacije u pošti. Dobićete papire od banke ili štedionice. S tim papirima i vašom ličnom ispravom ili pasošem idite u poštu. Tamo će utvrditi vaš identitet. Ponekad vam je za otvaranje bankovnog računa potrebna i potvrda o prijavi mesta boravišta. 

Novčana doznaka

Za dobijanje plate i plaćanje stanarine potreban vam je tekući račun. Poslodavac će vam vašu platu uplatiti putem novčane doznake. Vašu stanarinu po pravilu isto morate plaćati putem novčane doznake. Kod redovnih novčanih doznaka možete napraviti trajni nalog. Za ostale vrste novčanih doznaka ćete u banci ili štedionici dobiti list papira, odnosno uplatnicu. Koliko novca želite da doznačite i kome želite da doznačite novac? Ove podatke upisujete u uplatnicu. Potom uplatnicu predajete u banci/štedionici. Vaš novac želite da doznačite putem Interneta? Prilikom otvaranja bankovnog računa recite bankaru da želite Internet bankarstvo ili kućno bankarstvo.

EC kartica i kreditna kartica

Otvaranjem tekućeg računa dobijate EC karticu. Ako želite, možete zatražiti da dobijete i kreditnu karticu (na primer, MasterCard ili Visa). Za posedovanje kreditne kartice po pravilu morate nešto platiti. Banka ili štedionica će vam vašu EC karticu i/ili kreditnu karticu većinom poslati poštom. Karticu morate potpisati. Nekoliko dana kasnije ćete za vašu karticu putem pošte dobiti tajni broj, tzv. PIN. Ovaj broj morate zapamtiti. 

EC karticom možete podizati novac sa svih bankomata. Za to vam je uvek potreban PIN. Kreditnom karticom možete plaćati u određenim prodavnicama i putem Interneta. Gotovinu možete da uplaćujete u poslovnicama vaše banke/štedionice.

Kamate

Za novac koji se nalazi na vašem račun ćete od banke ili štedionice dobiti kamatu. Za novac na tekućem računu je kamata prilično niska. Ako želite da uštedite novac, otvorite depozitni račun tržišta novca ili štedni račun. S njima ćete dobiti nešto više kamate nego s tekućim računom.

Često postavljana pitanja

Postoje razne banke u mom gradu. U kojoj bi trebalo da otvorim bankovni račun?

Da li s EC karticom mogu da podižem novac sa svih bankomata?

Mogu li s EC karticom plaćati u prodavnicama?

Mogu li sa svog računa da doznačim novac u inostranstvo?

Želim da kupim automobil, ali nemam dovoljno novca. Mogu li novac da dobijem od banke?

Dobio/dobila sam kredit u banci, ali nemam novaca da ga vratim. Šta mogu da učinim?

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte savetnicu ili savetnika iz Službe za mlade doseljenike.

Savetovanja putem Interneta