Die Flagge der Europäischen Union ist zu sehen. © Goethe-Institut

Pregled

Evropska unija (EU) je savez trenutno 28 zemalja članica (stanje u julu 2018). Postoje 24 službena jezika na kojima su svi dokumenti i informacije o EU. Politički sistem EU bazira se na dva ugovora („Ugovor o Evropskoj uniji“ i „Ugovor o načinu funkcionisanja Evropske unije“). Unijom upravlja 5 institucija: Evropski savet, Savet Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i Evropski sud pravde.


Der Checkpoint Charly in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands. © Goethe-Institut

Istorija

Nemačka je jedna od šest država koje su nakon Drugog svetskog rata, 50-ich godina, osnovale današnju Evropsku uniju. U početku se radilo pre svega o privrednom udruženju koji je olakšavao trgovinu. Od 2002. u 19 zemalja Unije iz tog razloga postoji i zajednička valuta, evro. Danas je u prvom planu i zajednička politika: od klimatskih promena preko zaštite životne sredine i zdravlja sve do spoljne politike i sigurnosti, pravde i migracija.

Ciljevi i vrednosti

Među ciljeve Evropske unije spadaju promocija mira i blagostanje njenih građana, kao i sloboda, sigurnost i vladavina prava bez unutrašnjih granica. Inkluzija, tolerancija, vladavina prava, solidarnost i nediskriminacija su vrednosti koje međusobno povezuju zemlje članice. Od osnivanja nije bilo ratova u članicama EU.
 
Ravnopravnost je još jedna vrednost EU. Ovde se radi o tome da građani i građanke imaju jednaka prava pred zakonom. Ravnopravnost polova je deo svih političkih mera EU i osnova evropske integracije. Ona važi za sva područja. Princip iste plate za isti posao propisan je već 1957. godine, međutim još nije u potpunosti ostvaren.


Auf einer Ampel zeigt das rote Licht ein gleichgeschlechtliches weibliches Paar und das grüne Licht ein gleichgeschlechtliches männlichs Paar. © Goethe-Institut

Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU

Ured za jednako podstupanje ima cilj da podrži sve radnice i radnike iz EU u pogledu na njihova prava kada je sloboda kretanja radnika u Nemačkoj u pitanju. On nudi, između ostalog, nezavisnu pravnu i/ili drugu podršku savetovanjem i daljim upućivanjem, kao i informacijama o pravu na slobodno kretanje radnika. Informacije se mogu dobiti na nemačkom, engleskom, poljskom, španskom, francuskom, rumunskom i bugarskom jeziku.

Migraciono savetovalište za odrasle migrante (MBE) (takođe i Migraciono savetovalište)

Migraciono savetovalište za odrasle migrante (MBE) je centralno savetovalište koje pruža podršku migrantima u Nemačkoj. Ono savetuje i pruža pomoć po mnogim pitanjima svakodnevnog života u Nemačkoj. Aplikacija pomaže jednostavno i brzo prilikom pitanja koja život u novom okruženju sa sobom nosi.
 
 

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form