Gesundheit und Versicherungen Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Šta činiti u slučaju bolesti?

Kod blažih oboljenja, na primer kod prehlade ili glavobolje, lekove možete kupiti u apoteci. Za mnoga druga oboljenja lekove možete dobiti samo putem lekarskog recepta. Lekarski recept izdaje lekar. S lekarskim receptom lekove možete podići u apoteci. U većini slučajeva deo cene lekova morate sami da platite. 

Apoteke po pravilu rade od ponedeljka do petka od 8 do 18, odnosno od 8 do 18:30 časova, a subotom do 13 časova. U gradovima neke apoteke rade i do 20 časova. Vikendima i noću je na raspolaganju i hitna služba.

Lekarski pregled

Osećate se veoma bolesno? Tada je najbolje da napravite termin kod lekara opšte medicine. Je li vaše dete bolesno? Odvedite ga dečjem lekaru. Kod lekara po pravilu možete ići samo od ponedeljka do petka. Vikendima i noću vam je na raspolaganju lekarska dežurna služba.

Kod posete lekaru treba da imate karticu vašeg zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvenu karticu. Kod vaše prve posete lekaru morate ispuniti upitnik s vašim ličnim podacima i navesti informacije o vašim bolestima. Nakon prijave čekaćete u čekaonici. Posle toga će vas osoblje prozvati. Čekanje u čekaonici većinom traje samo nekoliko minuta, a ponekad i duže od jednog časa.

U lekarskoj ordinaciji će lekar s vama obaviti pripremni razgovor. Pritom treba dovoljno detaljno da opišete vaše simptome. Šta vas boli? Otkad osećate bolove? Jeste li te bolove imali nekad ranije? Posle razgovora lekar će vas pregledati. Zatim će ustanoviti vašu dijagnozu. Reći će vam od koje bolesti patite.

Lekarsko uverenje i lekari specijaliste

Posle pregleda će vam lekar možda napisati lekarsko uverenje. U većini slučajeva će vam takođe napisati lekarski recept. Lekar opšte medicine će vam eventualno zakazati još jedan termin za sledeći pregled ili će vas poslati lekaru specijalisti, na primer lekaru za uho, grlo i nos, ortopedu ili ginekologu. Lekar specijalista će vas ponovo pregledati. Vaš lekar opšte medicine će vam dati uput za posetu lekaru specijalisti.

Različita osiguranja

Svaki čovek živi pod rizicima. Jedan od rizika je, primera radi, bolest ili radna nesposobnost. U takvoj situaciji ćete odjednom imati više troškova. Kako ove troškove ne biste snosili sami, potrebno je da se osigurate. Svakog meseca ili jednom godišnje osiguranju dajete novac. U slučaju bolesti ili radne nesposobnosti ćete od osiguranja dobiti naknadu. Neka osiguranja su u Nemačkoj obavezna. Svako mora da ima ova osiguranja. Posedovanje drugih osiguranja je dobrovoljno. Ova osiguranja možete imati ako to želite.

Pflichtversicherungen

Najvažnija obavezna osiguranja su zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Zdravstveno osiguranje pokriva troškove kada odete lekaru i kada su vam potrebni lekovi. Od osiguranja za slučaj nezaposlenosti dobijate godinu dana novac kada izgubite svoje radno mesto i ne nađete nikakav novi posao. Penzijsko osiguranje je za posloprimce takođe obavezno. Ako ne možete više da radite kada ostarite penzijsko osiguranje će vam dati novac za život. Imate poslodavca? Tada zdravstveno osiguranje i socijalno osiguranje ne morate sami da plaćate. Vaš poslodavac plaća skoro polovinu iznosa za ova osiguranja. Ako imate automobil ili motocikl morate imati i osiguranje motornog vozila. Osiguranje motornog vozila će u slučaju saobraćajnog udesa platiti za popravak ili deo popravki oštećenih drugih vozila.

Dobrovoljna osiguranja

Najvažnija dobrovoljna osiguranja su osiguranje od odgovornosti na štetu, osiguranje predmeta domaćinstva i životno osiguranje. Pokvarili ste nešto što pripada drugoj osobi? To će pokriti osiguranje od odgovornosti na štetu. Osiguranje predmeta domaćinstva plaća kada vam se u stanu nešto pokvari, recimo, u slučaju poplave, dok životno osiguranje daje novac u slučaju smrti. Taj novac će, primera radi, dobiti deca. 

Postoje još brojna druga osiguranja. Privatno osiguranje od posledica nezgode, na primer, plaća za slučaj nezgode u slobodno vreme. Primera radi, osiguranje za slučaj potrebe za pravnom zaštitom pred sudom snosi troškove advokata. Postoje i osiguranja za kredite, putovanja ili životinje. No tačno proverite koja osiguranja su vam potrebna, jer svako od njih košta novac.

For asylum seekers

In the Event of Illness

In an emergency, refugees who are awaiting a reply in their asylum process can see a doctor. That’s the law. Before you can go to a doctor, you have to apply for a special health insurance voucher with the social welfare office. Please take this voucher with to your doctor’s appointment so that the social welfare office can pay for the medical costs. Sometimes a doctor may prescribe medication. Take the prescription to a pharmacy to receive your medication. The costs are paid by the social welfare office. Pregnant women or mothers with babies are granted special support from the state.

If you have been living in Germany for more than 15 months, you will no longer need a health insurance voucher when you want to see a doctor. The social welfare office will pay in the same way as a health insurance. However, only standard examinations are covered. The social welfare office will not pay for glasses or travel expenses to reach the doctor. Regulations may vary for children.

In Germany, everybody who has health insurance also has a health insurance card. In the federal states of Hamburg and Bremen, every refugee also receives a health insurance card. This card means that you no longer need a health insurance voucher and can go directly to the doctor. However, this does not mean that you have health insurance. The social welfare office will pay for standard examinations only.

Psychological Problems

The same applies to psychological problems: In the beginning you may only see a doctor in an emergency. However, many towns have advice centres that can help. A doctor can also tell you where you can get help.

Često postavljana pitanja

Gde mogu da nađem lekara opšte medicine u mojoj okolini?

Mogu li da idem direktno kod lekara specijaliste?

Kako da nađem hitnu službu u mojoj okolini?

Kako mogu da dobijem zdravstvenu karticu?

Šta treba da radim kada sam bolestan/bolesna i ne mogu da idem na posao?

Kako da nađem lekara koji govori mojim maternjim jezikom?

What is the difference between a medical practice and a hospital?

Koliko novca moram da izdvajam za zdravstveno i penzijsko osiguranje?

Moje preduzeće mora da plati određeni novac za moje zdravstveno i penzijsko osiguranje. Kako mogu da dobijem taj novac?

Zarađujem dosta novca, a obavezno zakonsko zdravstveno osiguranje mi je preskupo. Postoji li alternativa?

Gde mogu da nađem penzijsko osiguranje?

Kada ostarim dobiću novac od penzijskog osiguranja. Hoću li tada imati isto toliko novca koliko i sada?

Osiguranje motornog vozila plaća ako oštetim drugi automobil. Ali, šta se dešava ako pritom oštetim i svoj automobil?

Tražim osiguranje za mog psa. Koje osiguranje je dobro?

Imam pitanja vezana za osiguranja. Ko će mi tu pomoći?

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte savetnicu ili savetnika iz Službe za mlade doseljenike.

Savetovanja putem Interneta