ขอรับความช่วยเหลือ

คุณมีคำถามเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีหรือต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม คุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้ในหน้านี้ ทั้งไม่เปิดเผยในอินเตอร์เน็ตหรือในเมืองของคุณได้โดยตรง