คุณหาโรงเรียนสอนหลักสูตรบูรณการ กรมการตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริการให้คำแนะนำสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น (บริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์หรือศูนย์บริการให้คำแนะนำเริ่มแรกสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น) ในเมืองของคุณในประเทศเยอรมนี? Hier finden Sie die Adressen. Schreiben Sie die Postleitzahl Ihrer Stadt in das Suchfeld und klicken Sie auf  . หาที่อยู่ได้ที่นี่ กรอกรหัสไปรษณีย์ของเมืองของคุณในช่องการค้นหา แล้วคลิกที่ โรงเรียนสอนหลักสูตรบูรณการ กรมการตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์บริการให้คำแนะนำสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นทุกแห่งในเมืองของคุณจะปรากฏ คุณไม่ทราบรหัสไปรษณีย์ของคุณ? กรุณาเขียนชื่อเมืองของคุณแทน