Mein Arbeitsplatz Foto: © colourbox.de

เพื่อนร่วมงาน

ช่วงสองสามวันแรกที่ที่ทำงาน คุณจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของคุณ หลังจากที่ผ่านไปสองสามวัน คุณสามารถใช้สรรพนาม "du" (เธอ, นาย) กับเพื่อนร่วมงานได้ แต่กับผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย คุณต้องใช้สรรพนาม "Sie" (คุณ) เกือบเสมอไป ทั้งนี้จะแตกต่างไปตามนโยบายของบริษัท 

ข้อกำหนดคุ้มครองลูกจ้าง (Arbeitnehmerschutz)

ในประเทศเยอรมนีเรามีข้อกำหนดคุ้มครองลูกจ้าง บริษัทว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง ตัวอย่างเช่น ในแง่ของเครื่องแบบพนักงานเฉพาะด้าน เวลาพักอย่างสม่ำเสมอ และชั่วโมงการทำงาน ในบริษัทใหญ่ ๆ ยังมีตัวแทนกลุ่มผู้รับจ้างหรือที่เรียกว่าสภาคนงาน (Betriebsrat) หากคุณมีปัญหาใด ๆ คุณสามารถพูดคุยได้กับสภาคนงาน และสภาคนงานจะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณต่อไป

ชั่วโมงการทำงานและการลาพัก

ชั่วโมงการทำงานจะแตกต่างกันไปขึ้นกับอาชีพของคุณ เช่น หากคุณเป็นพยาบาลในโรงพยาบาล คุณจะต้องทำงานเป็นกะ บางครั้งตอนเช้า บางครั้งตอนเย็น หรือตอนกลางคืน ในสำนักงานปกติแล้วคุณจะมีชั่วโมงการทำงานที่เป็นระบบ คือจะเริ่มงานตอนเช้าและเลิกงานหลังจากผ่านไป 8 - 9 ชั่วโมง บ่อยครั้งคุณอาจมีเวลาทำงานแบบ Gleitzeit ซึ่งแปลว่าคุณมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ เช่น คุณอาจเริ่มงานตอนเช้าเวลา 8 หรือ 9 นาฬิกา และกลับบ้านในตอนเย็นเร็วขึ้นหรือช้าลง ในสถานที่ทำงานทุกแห่ง คุณสามารถพักได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพักเที่ยงประมาณ 30 หรือ 60 นาที ปกติแล้วเราทำงานกัน 38 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ลูกจ้างทุกคนมีจำนวนวันหยุดลาพักต่อปีต่างกัน คุณต้องลงทะเบียนขอลาพักล่วงหน้าและผู้บังคับบัญชาจะต้องอนุมัติ ส่วนใหญ่คุณมักจะลาพัก ได้ตามที่ต้องการ แต่บางครั้งคุณอาจไม่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก เพราะในขณะนั้นมีงานในบริษัทมาก หรือบางครั้งคุณอาจต้องลาพัก เพราะทั้งบริษัทลาพักกัน ในช่วงลาพัก คุณจะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างตามปกติต่อไป หากคุณเจ็บป่วย คุณต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบทันทีและไปพบแพทย์ แพทย์จะเขียนใบรับรองให้สำหรับผู้ว่าจ้าง และคุณต้องยื่นใบรับรองให้กับทางบริษัทโดยเร็วที่สุด ผู้ว่าจ้างมักจะขอใบรับรองจากแพทย์ หลังจากที่คุณเจ็บป่วยไปแล้วสามวัน (ดูที่หัวข้อ "สุขภาพ")

เครื่องแบบพนักงาน

สำหรับอาชีพบางอาชีพ คุณต้องสวมเครื่องแบบพนักงาน เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตราย หรืออาจต้องสวมเครื่องแบบ เช่น งานที่สนามบิน หรือคุณอาจต้องสวมเสื้อยืดที่มีโลโก้ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าคุณเป็นพนักงานของบริษัท  

การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หากคุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการทำงานกับบริษัทของคุณอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้าง การยกเลิกสัญญาว่าจ้าง จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ และมี การแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า ปกติแล้วจะต้องแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า 3 เดือน 

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาล ฉันจะมาทำงานสายหน่อยได้หรือไม่?

ฉันมีเวลาพักเมื่อไร?

ฉันพูดภาษาเยอรมันได้ไม่ดี ฉันจะใช้ภาษาอังกฤษที่ที่ทำงานได้หรือไม่?

ฉันมีลูกและทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

เมื่อไรฉันจะได้เงินเดือนหรือค่าจ้างของฉัน?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ