Arbeitssuche Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

สิทธิในการประกอบอาชีพ

คุณไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป? ในกรณีนี้คุณจำเป็นต้องได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพ / ใบอนุญาตการประกอบอาชีพคุณสามารถดูได้ในใบอนุญาตให้พำนักอาศัย ของคุณ ว่าสามารถประกอบอาชีพในประเทศเยอรมนีได้หรือไม่หรือระยะเวลาเท่าไร 

ประกาศนียบัตรและการเทียบคุณวุฒิ

ที่ประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจบการศึกษาสายวิชาชีพ มหาวิทยาลัย หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วใช่หรือไม่? ฉะนั้นคุณเพียงต้องแปลและรับรองประกาศนียบัตร/เอกสารเหล่านั้น การรับรองเอกสารหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตรวจสอบว่าเอกสารของคุณถูกต้องจริงหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะดำเนินขั้นตอนนี้ได้ดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ในประเทศบ้านเกิดของคุณ บางครั้งใบประกาศนียบัตรของคุณอาจเป็นโมฆะในประเทศเยอรมนี คุณสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ที่ประเทศบ้านเกิด (การเทียบคุณวุฒิใบประกาศนียบัตรต่างชาติ) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ "การเทียบคุณวุฒิในประเทศเยอรมนี"

การเทียบคุณวุฒิในประเทศเยอรมนี

ตำแหน่งว่าง

คุณได้รับสิทธิในการประกอบอาชีพ? ฉะนั้นคุณสามารถหางานได้ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หน้าหนังสือพิมพ์ หรือหน่วยงานจัดสรรงาน/ศูนย์หางาน หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะประกาศตำแหน่งในภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นโฆษณางานใหม่ ๆ ส่วนในอินเตอร์เน็ตคุณจะพบโฆษณางานจำนวนมาก แต่อาจไม่ใช่โฆษณาใหม่เสมอไป ศูนย์หางาน จะแนะนำงานให้คุณและหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ หรือคุณจะสอบถามกับทางบริษัทโดยตรงก็ได้ บางครั้งบริษัทมีตำแหน่งว่างอยู่ แต่ไม่ได้โฆษณาลงในอินเตอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์ หรือในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทก็มักจะมีแจ้งโฆษณาตำแหน่งว่างเช่นกัน 

นอกจากนั้นที่ BIZ (ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ) ของหน่วยงานจัดสรรงานคุณก็สามารถดูโฆษณางานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพและงาน และตั้งโปรไฟล์ของคุณในอินเตอร์เน็ตได้ด้วย เช่นเดียวกับที่ศูนย์หางาน ที่ BIZ ยังช่วยแนะนำด้านอาชีพด้วย หากคุณไม่ทราบว่าต้องการทำงานอะไรหรือทำอะไรได้บ้าง 

หรือคุณอาจเลือกฝึกงานในบริษัทก็ได้ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ดี เพราะคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวงานและรู้จักคนใหม่ ๆ

การสมัครงาน

การสมัครงานคือก้าวแรกสู่ตลาดงาน เอกสารในการสมัครงานจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง คุณจะต้องมีจดหมายแนะนำตัว (ถึงบริษัท), รูปถ่ายสมัครงาน, ประวัติย่อ และปริญญาหรือวุฒิบัตร (เป็นภาษาเยอรมัน) ทาง BIZ จัดสัมมนาเกี่ยวกับ "การสมัครงานในประเทศเยอรมนี" ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนว่าจะเขียนใบสมัครงานอย่างไร และต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์อย่างไร 

ในหลาย ๆ เมืองมีบริการให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่น ซึ่งจะช่วยเหลือคุณเรื่องการหางานและการสมัครงาน (ดูที่ สำนักงานดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ)
สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี ทางบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์มีบริการให้คำแนะนำพิเศษด้วย

For asylum seekers

Working

During their initial three months in Germany, refugees are not allowed to work. This period starts with the date of registration at the initial reception centre. Only after three months are you allowed to apply for a job. However, not every refugee who has claimed asylum is allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not permitted to work until their asylum application has been decided.

Would you like to work in Germany after these initial three months? In this case, you will need to obtain a permit from the Foreigners Registration Office. In the beginning, you won’t have as many options when it comes to job selection. However, this is going to change the longer you have been in Germany.

Once you have officially been granted refugee status in Germany, you are allowed to work without any restrictions. Are you a tolerated asylum seeker with a temporary stay of deportation? Then it will be at the authority’s discretion whether or not you are allowed to work.

Finding employment

Are you looking for a job? Then you can turn to the Job Centre. The Job Centre assists people in their job search and can help you. 

Arbeitsagentur: Jobbörse

But there are also other initiatives that assist refugees in their job search. You can find various job exchange sites on the Internet where you can register your details. 

workeer.de: Jobbörse für Flüchtlinge

jobbörse.de: Jobbörse für Flüchtlinge

Have you found a job? In this case, the Foreigners Registration Office will first check that no other EU citizen is available to fill this position. This is called priority review. If no other EU citizen is available for the specific job, you will be granted a work permit. The job centre still has to provide their consent.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case, your documents will first need to be reviewed to be recognised. If your documents are recognised in Germany, it will be easier to obtain a work permit as no priority review will be carried out. For more information on recognised qualifications, see the article on University Degrees and Vocational Training.

Germany currently has a high demand for skilled craftsmen or trained professionals such as nurses. Are you qualified in any of these professions? In this case, you can work without the need for a priority review.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องแปลใบปริญญาหรือไม่?

ใครจะแปลใบปริญญาของฉันได้บ้าง?

ฉันเขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

ฉันไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ส่งใบสมัครงานไป ต้องทำอย่างไร?

ฉันต้องมีเอกสารรับรองสำหรับการสมัครงานหรือไม่?

As an asylum seeker, why can I not start working immediately?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ