Integrationskurs Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

การเข้าร่วมหลักสูตร

คุณเพิ่งอยู่ในประเทศเยอรมนีได้ไม่นานและต้องการเรียนภาษาเยอรมัน คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรบูรณาการได้ หากคุณพูดภาษาเยอรมันไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องลงเรียนหลักสูตรบูรณาการ 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออกบัตรแสดงสิทธิเข้าร่วม และรายชื่อผู้เปิดสอน (โรงเรียนสอนภาษา) ให้กับคุณ หลังจากนั้นคุณสามารถหารายชื่อโรงเรียนสอนภาษาในละแวกและลงทะเบียน 

คุณสามารถดูที่อยู่ของทุก ๆ โรงเรียนสอนภาษา ที่เปิดสอนหลักสูตรบูรณาการได้ที่ ที่อยู่ติดต่อที่สำคัญได้เช่นกัน ซึ่งคุณจะหาโรงเรียนสอนภาษาในละแวกของคุณได้โดยตรง และดูผลลัพธ์ข้อมูล เช่น ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้บนแผนที่ 

การสอบวัดระดับ ระยะเวลา และการสอบจบหลักสูตร

หลังจากที่ลงทะเบียนกับโรงเรียนสอนภาษาแล้ว คุณจะต้องสอบวัดระดับ ในลักษณะนี้ทางโรงเรียนจะช่วยหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณได้ ค่าใช้จ่ายต่อคาบเรียนเท่ากับ 1.20 € หากคุณมีรายได้ไม่เพียงพอ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และ/หรือยังได้รับเงินค่าเดินทางอีกด้วย หลักสูตรบูรณาการครอบคลุมหลักสูตรสอนภาษาและหลักสูตรแนะนำแนวทาง 

หลักสูตรสอนภาษาทั่วไปจะมีคาบเรียนจำนวน 600 คาบ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนภาษาที่เกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวัน เช่น การจับจ่ายสินค้า, การอยู่อาศัย, เด็ก ๆ, สื่อ, เวลาว่าง, โรงเรียน และการประกอบอาชีพหรือการเข้าพบแพทย์ 

เมื่อจบหลักสูตรคุณจะต้องสอบจบหลักสูตร ("การทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน") หลังจากที่ผ่านการสอบจบหลักสูตรแล้ว คุณจะได้รับใบ "ประกาศนียบัตรหลักสูตรบูรณาการ" ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคุณสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาเยอรมันได้ในระดับ A2 หรือ B1 ผู้จ้างงานจำนวนมากจะขอดูคุณวุฒินี้ บางครั้งคุณอาจต้องแสดงประกาศนียบัตรนี้ในการติดต่อกับสำนักงานของรัฐ เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากคุณต้องการเปลี่ยนสัญชาติ ซึ่งก็คือเมื่อคุณต้องการถือสัญชาติเยอรมัน "ประกาศนียบัตรหลักสูตรบูรณาการ" ก็ช่วยได้มากเช่นกัน 

กรณีที่คุณสอบจบหลักสูตรไม่ผ่าน คุณสามารถเข้าเรียนได้อีก 300 คาบ และสามารถสอบจบหลักสูตรได้อีกครั้ง

หลักสูตรพิเศษ

มีหลักสูตรบูรณาการพิเศษสำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี ในชื่อหลักสูตรบูรณาการสำหรับผู้เยาว์ ซึ่งจะช่วยคุณในกรณีที่คุณต้องการเข้าศึกษา ขอรับข้อมูลได้ที่สำนักงานดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ 

บางเมืองยังมีข้อเสนอหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ด้วย เช่น หลักสูตรสำหรับผู้เข้าร่วมเพศหญิงเท่านั้น หลักสูตรอ่านเขียน หรือหลักสูตรที่รับดูแลเด็กเล็กให้ สอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียนสอนภาษา

For asylum seekers

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integration courses for asylum applicants     

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรบูรณาการใช้เวลาเท่าไร?

หลักสูตรบูรณาการสำหรับผู้เยาว์ใช้เวลาเท่าไร?

ฉันลงเรียนหลักสูตรบูรณาการได้ที่ไหน?

ฉันไม่อยากลงเรียนหลักสูตรบูรณาการ จำเป็นต้องเรียนหรือไม่?

ฉันจำเป็นต้องลงเรียนหลักสูตรแนะนำแนวทางหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องสอบจบหลักสูตรหรือไม่?

ฉันไปเข้าเรียนไม่ได้ เพราะตัวฉันเองหรือลูกของฉันไม่สบาย เป็นต้น ต้องทำอย่างไร?

ฉันเปลี่ยนโรงเรียนสอนภาษาได้หรือไม่?

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในชั่วโมงเรียน?

ฉันหยุดพักจากหลักสูตรชั่วคราวได้หรือไม่?

Why aren’t all asylum seekers entitled to an integration course?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ