Wohnen Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

การหาอพาร์ตเมนต์

คุณหาอพาร์ตเมนต์อยู่? ในหนังสือพิมพ์จำนวนมากจะมีโฆษณาอพาร์ตเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ประจำวันศุกร์หรือวันเสาร์ หรือที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ นอกจากนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยังมีหน้าเว็บไซต์ของตนเองเสนอด้วย และบ่อยครั้งสำนักงานการเคหะในเมืองหรือเทศบาลของคุณก็สามารถช่วยได้ด้วย บางภูมิภาคคุณสามารถหาอพาร์ตเมนต์ได้ง่าย และในบางภูมิภาคกว่าจะได้อพาร์ตเมนต์เป็นเรื่องที่ยากมาก กรณีนั้นนายหน้าสามารถช่วยคุณหาได้ แต่เมื่อนายหน้าหาอพาร์ตเมนต์ได้ คุณจะต้องจ่ายค่าบริการ ปกติแล้วนายหน้าจะได้รับเงินค่านายหน้าเป็นจำนวน 2 - 3 เดือนของค่าเช่า

ค่าเช่าบ้านและเงินมัดจำ

ส่วนมากคุณจะเห็นว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไรในโฆษณา ซึ่งมักจะเป็นเพียงค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ ตามจริงคุณจะต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าทำความสะอาดทางขึ้นบันได และค่าขยะ ระบบทำความร้อนและไฟฟ้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าสาธารณูปโภค แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป คุณควรถามผู้ให้เช่าว่าค่าสาธารณูปโภคครอบคลุมค่าอะไรบ้าง และคุณยังต้องชำระค่าอะไรอื่นเป็นพิเศษอีก

ค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคเรียกรวมกันว่าค่าเช่าเบ็ดเสร็จ คุณจะต้องโอนเงินค่าเช่าเบ็ดเสร็จให้กับผู้ให้เช่าของคุณทุกเดือน

ปกติแล้วในอพาร์ตเมนต์จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ คุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับสิ่งของที่เป็นของผู้เช่าคนก่อนที่ไม่ถูกย้ายออกไปด้วย เช่น ตู้เย็น ซึ่งเรียกว่าค่ารับช่วงต่อ

ผู้ให้เช่ามักจะเรียกร้องขอเงินมัดจำจากผู้เช่า เงินมัดจำนี้มีมูลค่าได้สูงสุดเท่ากับค่าเช่าบ้านที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อย้ายออก ผู้เช่าจะได้เงินมัดจำคืน ถ้าคุณอยากทราบว่าค่าเช่าบ้านสำหรับอพาร์ตเมนต์นั้น ๆ สูงเกินไปหรือไม่ คุณสามารถตรวจดูได้ที่ดัชนีค่าเช่า ซึ่งจะแสดงอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละเมือง เพียงแค่กรอกคำว่า "ดัชนีค่าเช่า" และชื่อเมืองของคุณลงในอินเตอร์เน็ต 

ช่วงต้นปีผู้เช่ายังไม่ทราบว่าจะใช้น้ำ ไฟฟ้า และก๊าซมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นจึงต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งทุก ๆ เดือนล่วงหน้า เมื่อถึงปลายปีผู้เช่าอาจได้รับเงินคืนหรืออาจต้องชำระเพิ่ม

สัญญาการเช่า

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านและเงินมัดจำจะปรากฏอยู่ในสัญญาเช่าบ้าน ซึ่งจะแจ้งด้วยว่าคุณต้องตกแต่งอพาร์ตเมนต์ให้อยู่ในสภาพเดิมเมื่อคุณย้ายออกหรือไม่ และจะมีข้อมูลการแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าของคุณ ส่วนมาก คุณจะต้องเซ็นระเบียบการการส่งมอบ เมื่อคุณย้ายเข้าในอพาร์ตเมนต์ ระเบียบการการส่งมอบจะแจกแจงว่ามีเฟอร์นิเจอร์ได้บ้างอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้ว เป็นต้น ทั้งคุณและผู้ให้เช่าจึงทราบว่าสิ่งใดจะต้องถูกเก็บไว้ในอพาร์ตเมนต์ต่อไป เมื่อคุณย้ายออก ฉะนั้นก่อนที่จะเซ็นสัญญา กรุณาอ่านสัญญาเช่าบ้านและระเบียบการการส่งมอบให้ละเอียด

กฎข้อบังคับในบ้าน

คุณไม่ต้องการมีปัญหากับเพื่อนบ้าน? ฉะนั้นกรุณาปฏิบัติตามกฎ: ปกติแล้ว

ระหว่างเวลา 22 น. ถึง 7 น. เป็นเวลาพักห้ามรบกวน ฉะนั้นคุณห้ามส่งเสียงดังจนเกินไป ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลาพักห้ามรบกวนจะกินเวลาทั้งวัน

ในประเทศเยอรมนี มีถังขยะประเภทต่าง ๆ สำหรับกระดาษและกระดาษแข็ง สำหรับเศษผักผลไม้ และสำหรับขยะทั่วไป สำหรับขวดโหล กระป๋อง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณจะต้องนำไปทิ้งที่ศูนย์เก็บสะสมหรือตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ สำหรับกฎข้อปฏิบัติอื่น ๆ ทั้งหมด คุณอ่านได้ในกฎข้อบังคับในบ้านของคุณ เช่น จะเลี้ยงหมาหรือแมวในอพาร์ตเมนต์ได้หรือไม่ หรือจะต้องทำความสะอาดทางเดินในตึกหรือทางเท้าหน้าบ้านหรือไม่?

 
For asylum seekers

Have you come to Germany to claim asylum? Once you have made it clear that you want to submit an asylum application, you will, initially, be accommodated in a nearby initial reception centre. It may happen, however, that you are then assigned to a different federal state where you will be accommodated anew in an initial reception centre. On the one hand, this depends on your country of origin and, on the other, on the number of people that have already been allocated to this initial reception centre.

Most of the time, initial reception centres are former schools, sports halls or other vacant buildings. They have many beds in large rooms, a canteen and a doctor. The premises are often fenced in and are policed by private security firms. You will be provided with clothing, sanitary products and three meals a day. You will be registered at the initial reception centre. This means that your personal data will be captured and you will be issued with a residence entitlement card. However, this is not yet your asylum application.

In the beginning, you will not be able to choose where in Germany you will be staying. During the first three months of your stay in Germany, you are not permitted to leave the area or the federal state you have been assigned to. Only once these three months have passed, will you be allowed to visit other federal states as well.

You will remain in the initial reception centre for up to six months. Within these six months, you will be transferred to a municipality within this federal state. This means that you will relocate to a different accommodation. Sometimes you may be able to move into a flat, but sometimes you may move into a group residence. There, residents must share a room. You will be living in this follow-up accommodation until your asylum application has been decided upon. It is particularly important that you inform the Federal Office for Migration and Refugees of your new address each time you relocate, so that important mail reaches you.

You come from a so-called safe country of origin? In this case you must remain in your initial reception centre until your asylum application has been decided upon. You may not leave the assigned area or the federal state.

When your asylum process has been completed and approved and you are given a residence permit, you are free to decide where in Germany you would like to stay. However, you are only permitted to leave the federal state if you are not receiving any state benefits, also referred to as social security benefits. This may, however, take a year or longer. You may search for a flat yourself and file an application. Or you can ask for help with your search. In this case, the local municipality will find a flat for you. You can get more information from the Office for Migration and from refugee initiatives.

Do you have a certificate of Duldung, a temporary stay of deportation? Then you will, in most cases, not be allowed to relocate within Germany.

 

คำถามที่พบบ่อย

ฉันประสบปัญหาเพราะหาอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ ฉันจะขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

อพาร์ตเมนต์ในภูมิภาคที่หาอยู่ราคาแพงเกินไป ฉันจ่ายไม่ไหว ฉันจะขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ฉันหาอพาร์ตเมนต์ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าสัญญาเช่าบ้านเป็นธรรมหรือไม่ ฉันจะขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ฉันย้ายเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้ว ฉันต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ