Bankkonto und Finanzen Foto: © colourbox.de

บัญชีธนาคาร

หากคุณอาศัยและทำงานในประเทศเยอรมนี คุณต้องมีบัญชีธนาคาร คุณสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารหรือธนาคารออมสิน เกือบทุกธนาคารและธนาคารออมสินมีสำนักงานสาขาย่อย แต่มีบางธนาคารที่ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วคุณต้องเสียเงินเล็กน้อย (ค่าธรรมเนียม) สำหรับบัญชีธนาคาร แต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้ว มักจะไม่มีค่าธรรมเนียม บัญชีธนาคารมีอยู่หลายประเภท: สำหรับบัญชีเงินเชื่อ (Guthaben-Konto) คุณจะถอนเงินออกจากบัญชีได้ เฉพาะจำนวนที่ออมไว้ก่อนหน้าแล้วเท่านั้น ส่วนบัญชีธนาคารแบบเบิกเงินเกินบัญชีได้ (Dispo) อนุญาตให้คุณถอนเงินออก แม้คุณจะไม่มีเงินอยู่ในบัญชีแล้วก็ตาม ธนาคารจะให้คุณกู้ยืมเงินจนถึงจำนวนจำกัด นอกจากที่คุณจะต้องชำระเงินส่วนนั้นคืนแล้ว คุณต้องชำระค่าดอกเบี้ยด้วย อัตราดอกเบี้ยมักจะสูงมาก

การเปิดบัญชี

คุณต้องการเปิดบัญชีธนาคาร? คุณสามารถทำได้ที่สำนักงานย่อยทุกสาขา แต่ทางธนาคารหรือธนาคารออมสิน จะต้องตรวจอัตลักษณ์ของคุณก่อนเสมอ ฉะนั้นคุณต้องนำบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางไปแสดง 

ธนาคารหลายแห่งอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ สำหรับกรณีดังกล่าว คุณจะต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์ทางไปรษณีย์ (Postident) ซึ่งแปลว่าคุณจะได้รับเอกสารจากธนาคารหรือธนาคารออมสิน จากนั้นคุณต้องไปที่ที่ทำการไปรษณีย์พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของคุณ ทางไปรษณีย์จะตรวจสอบอัตลักษณ์ของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องใช้ใบแจ้งที่พำนักสำหรับการเปิดบัญชีด้วย 

การโอนเงิน

สำหรับการชำระค่าเช่าบ้านและการรับเงินเดือน คุณต้องมีบัญชีกระแสรายวัน ผู้ว่าจ้างของคุณจะจ่ายเงินเดือนให้ โดยการโอนเงิน ส่วนคุณจะต้องชำระค่าเช่าบ้านด้วยการโอนเงิน สำหรับการโอนเงินที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถใช้รายการโอนเงินประจำ สำหรับการโอนเงินอื่น ๆ คุณจะได้รับเอกสารหรือแบบฟอร์มการโอนเงิน (Überweisungsträger) จากธนาคารหรือธนาคารออมสิน ต้องการโอนเงินเป็นจำนวนเท่าไร? และจะโอนให้ใคร? คุณต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงในแบบฟอร์มการโอนเงิน แล้วยื่นแบบฟอร์มการโอนเงินให้กับทางธนาคาร/ธนาคารออมสิน คุณต้องการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต? ถ้าเป็นเช่นนั้น กรุณาแจ้งกับธนาคารเมื่อเปิดบัญชี ว่าคุณต้องการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Online-Banking) หรือจากบ้าน (Home-Banking)

บัตรเดบิตและบัตรเครดิต

คุณจะได้รับบัตรเดบิตสำหรับบัญชีกระแสรายวันของคุณ ถ้าต้องการ คุณสามารถสมัครขอรับบัตรเครดิต ได้ด้วย (เช่น MasterCard, Visa) ปกติแล้ว คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต ทางธนาคารหรือธนาคารออมสินมักจะส่งบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตมาให้คุณทางไปรษณีย์ คุณจะต้องเซ็นชื่อลงในบัตร สองสามวันถัดไป คุณก็จะได้รับไปรษณีย์แจ้งรหัสลับสำหรับบัตรของคุณ เรียกว่าหมายเลข PIN คุณจะต้องจำรหัสลับให้ได้ 

คุณสามารถถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ทุกเครื่องด้วยบัตรเดบิต เพียงแค่ต้องป้อนรหัสลับเท่านั้นเอง คุณสามารถใช้บัตรเครดิต ในการชำระเงินในร้านค้าและในอินเตอร์เน็ต สำหรับเงินสดแล้ว คุณสามารถฝากเงินเข้าที่สำนักงานสาขาย่อยของธนาคาร/ธนาคารออมสินของคุณ

ดอกเบี้ย

คุณจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารหรือธนาคารออมสิน สำหรับเงินที่มีในบัญชี ในบัญชีกระแสรายวัน คุณจะได้ดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย ถ้าคุณต้องการออมทรัพย์ คุณสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก กรณีนั้น คุณจะได้รับดอกเบี้ยมากกว่าในบัญชีกระแสรายวัน

คำถามที่พบบ่อย

มีธนาคารให้เลือกมากมายในเมืองของฉัน ควรจะเปิดบัญชีธนาคารที่ใด?

ฉันสามารถถอนเงินด้วยบัตรเดบิตได้จากตู้เอทีเอ็มทุกตู้เลยหรือไม่?

ฉันสามารถชำระเงินด้วยบัตรเดบิตในร้านขายของได้หรือไม่?

ฉันสามารถโอนเงินไปต่างประเทศจากบัญชีธนาคารของฉันได้หรือไม่?

ฉันอยากซื้อรถแต่ไม่มีเงิน ฉันขอยืมเงินจากธนาคารได้หรือไม่?

ฉันได้รับสินเชื่อจากธนาคาร แต่จ่ายเงินคืนไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ