Grundrechte und öffentliches Leben Foto: © colourbox.de

รัฐธรรมนูญเยอรมันมีชื่อว่ากฎหมายเบื้องต้น (Grundgesetz) กฎหมายเบื้องต้นประกอบด้วยกฎข้อปฏิบัติทางการเมืองและทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เช่น หลักการที่ว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ในสมาคม องค์กรริเริ่ม สหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง แต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายและเป้าหมายต่างกันออกไป พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดชื่อ CDU (Christlich Demokratische Union), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland), Bündnis 90/Die Grünen, FDP (Freie Demokratische Partei) และ Die Linke พรรค Piraten เป็นพรรคการเมืองที่ค่อนข้างใหม่ นอกจากนั้นยังมีพรรคเล็ก ๆ อื่น ๆ อีก 

กฎหมายเบื้องต้นระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในประเทศเยอรมนีด้วย หน้าที่ที่สำคัญคือการเข้าโรงเรียน: เด็กและผู้เยาว์ในประเทศเยอรมนีจะต้องไปโรงเรียน หน้าที่ที่จะต้องชำระภาษี: ใครก็ตามที่ทำงานได้เงิน จะต้องเสียภาษี และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย: ทุกคนจะต้องทำตามกฎหมาย 

และสิทธิต่อไปนี้คือสิทธิที่สำคัญที่สุด:

เกียรติแห่งมนุษยชาติ: ทุกคนจะต้องเคารพและให้เกียรติกันและกัน 

ความเท่าเทียมกัน: ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เช่น ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

ความเท่าเทียมในการรับผลทางกฎหมาย: กฎหมายมีผลต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ: ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่ตนคิด เสรีภาพในการชุมนุม: ทุกคนมีสิทธิตั้งกลุ่มชุมนุมกัน

ความมีอิสระ: ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตและอยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ได้ที่ตนต้องการ 

สิทธิในการประกอบอาชีพ: ทุกคนมีสิทธิเลือกอาชีพของตน 

สิทธิอื่น ๆ ได้แก่ การคุ้มครองสถาบันการแต่งงานและครอบครัว สิทธิในการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

สิทธิในการเลือกตั้ง ระบุว่าประชาชนทุกคนในประเทศเยอรมนีมีสิทธิเลือกตั้ง และมีสิทธิได้รับเลือกเช่นกัน การเลือกตั้งจะต้องมิดชิด เปิดสำหรับทุกคน และเป็นอิสระไร้อำนาจบังคับ ทั้งนี้ได้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัฐ และการเลือกตั้งสภาเทศบาล สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสหภาพยุโรปและการเลือกตั้งสภาเทศบาล พลเมืองของ EU ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีจะมีสิทธิเลือก ปกติแล้วจะมีสิทธิตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สำหรับบางรัฐ พลเมืองที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปก็มีสิทธิเข้าร่วมการเลือกตั้งสภาเทศบาลแล้ว ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาประจำรัฐและการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของประเทศ พลเมืองเยอรมันที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีเท่านั้นที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง หลายแห่งมีสภาบูรณะและสมาชิกสภาบูรณะ ซึ่งมักจะได้รับเลือกจากกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่น สมาชิกสภาบูรณะปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้อพยพย้ายถิ่น จะคอยให้ความช่วยเหลือหากมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น หน้าที่นี้เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะให้ผู้อพยพย้ายถิ่นและคนเยอรมันอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
   
สรีภาพในการนับถือศาสนา ระบุว่า ทุกคนสามารถเลือกนับถือศาสนาและปฏิบัติตามหลักคำสอนได้ตามที่ต้องการ ประมาณหนึ่งในสามของพลเมืองในประเทศเยอรมนีไม่นับถือศาสนาใด ๆ ชาวเยอรมันส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกหรือโปรแตสแตนท์ วันหยุดของศาสนาคริสต์ เช่น วันคริสต์มาส วันอีสเตอร์ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องทำงานในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีชาวมุสลิมและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นจำนวนมากในประเทศเยอรมนี ที่โรงเรียนมีสอนวิชาศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์และคาทอลิก บางโรงเรียนก็มีสอนวิชาศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ศาสนายิว และศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้ลูกลงเรียนวิชาศาสนาหรือไม่ และตัดสินใจด้วยว่าจะลงเรียนวิชาของศาสนาใด

คำถามที่พบบ่อย

ในศาสนาของฉันมีวันหยุดที่สำคัญหนึ่งวัน ลูกของฉันยังคงจะต้องไปโรงเรียนในวันนั้นหรือไม่?

ฉันอยากร่วมงานในสภาบูรณะ ต้องทำอย่างไร?

ฉันมีปัญหาด้านกฎหมาย ใครจะช่วยได้?

As an asylum seeker, where can I meet my compatriots?

How do I find churches/mosques/synagogues and religious communities in my area?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ