Gesundheit und Versicherungen Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

ต้องทำอย่างไรหากเจ็บป่วยมีโรค?

หากเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย เช่น เป็นหวัดหรือปวดหัว คุณสามารถซื้อยาที่ร้ายขายยาได้เอง แต่สำหรับโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่น ๆ คุณจะซื้อยาได้หากมีใบสั่งยาเท่านั้น ใบสั่งยาจะต้องออกโดยแพทย์ และคุณต้องนำใบสั่งยานั้นไปรับยาที่ร้ายขายยา ส่วนมากคุณจะต้องจ่ายค่ายาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

ปกติแล้วร้ายขายยาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.00 - 18.30 หรือ 18.00 Uhr น. วันเสาร์ถึง 13.00 น. ในเมืองใหญ่ ร้ายขายยาบางแห่งก็เปิดถึง 20.00 น. และมีบริการฉุกเฉินสำหรับสุดสัปดาห์และตอนกลางคืนด้วย

การเข้าพบแพทย์

คุณรู้สึกเหมือนป่วย? ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคุณควรขอนัดพบแพทย์ทั่วไปลูกของคุณป่วย? สำหรับกรณีนั้นคุณต้องเข้าพบกุมารแพทย์ ปกติแล้วคุณพบแพทย์ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ สำหรับเวลาสุดสัปดาห์และตอนกลางคืนจะมีบริการทางการแพทย์เมื่อโทรเรียก

สำหรับการเข้าพบแพทย์คุณจะต้องมีบัตรประกันสุขภาพ หรือที่เรียกว่าบัตรสุขภาพ และเมื่อพบแพทย์เป็นครั้งแรก คุณต้องกรอกแบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและอาการเจ็บป่วยของคุณ หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว คุณต้องนั่งรอในห้องรอพบแพทย์ จากนั้นจะมีคนเรียกคุณให้เข้าพบ คุณอาจรอแค่ไม่กี่นาที แต่บางครั้งอาจนานเกินชั่วโมงก็ได้

ในห้องตรวจ แพทย์จะซักถามคุณ ซึ่งคุณควรจะอธิบายอาการของคุณให้ละเอียด เช่น เจ็บตรงไหน ตั้งแต่เมื่อไร เคยมีอาการปวดเช่นนี้มาแล้วหรือไม่ หลังจากที่ซักถามเสร็จเรียบร้อย แพทย์จะตรวจร่างกายคุณ และสรุปผลวินิจฉัยโรค แพทย์จะบอกให้คุณทราบว่าคุณเป็นอะไร

ใบรับรองแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่เสร็จสิ้นการตรวจร่างกาย แพทย์อาจออกใบรับรองแพทย์ให้คุณ แพทย์มักจะออกใบสั่งยาให้คุณด้วย คุณอาจต้องนัดเข้าพบแพทย์อีกครั้ง หรือแพทย์ทั่วไปจะโอนคุณต่อไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์หู-คอ-จมูก แพทย์รักษาโรคกระดูก หรือสูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจร่างกายคุณอีกครั้ง เพื่อให้สามารถเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ คุณจะได้รับใบโอนผู้ป่วยจากแพทย์ทั่วไปของคุณ

ประกันประเภทต่าง ๆ

ทุกคนอยู่ไปพร้อม ๆ กับความเสี่ยง เช่น เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเป็นโรค หรือไร้สมรรถภาพในการทำงาน ในสถานการณ์เหล่านั้น เราจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นทันที และเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียว เราสามารถลงประกัน ซึ่งหมายความว่าเราจะจ่ายเงินทุกเดือนหรือทุกปีลงในกองทุนประกัน ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือไร้สมรรถภาพในการทำงาน คุณจะได้รับเงินจากกองทุนประกัน ประกันบางประเภทถือเป็นข้อบังคับในประเทศเยอรมนี: ทุกคนจะต้องมีประกันประเภทดังกล่าว ในขณะที่ประกันประเภทอื่น ๆ ถือเป็นความสมัครใจ: คุณอาจมีประกันนั้น ๆ ได้ถ้าต้องการ

ประกันประเภทบังคับ

ประกันประเภทบังคับที่สำคัญที่สุดคือประกันสุขภาพ ประกันเงินบำนาญและประกันภาวะว่างงาน กองประกันสุขภาพ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้คุณ เมื่อคุณไปพบแพทย์หรือต้องซื้อยา จากกองประกันภาวะว่างงาน คุณจะได้รับเงินเป็นเวลาหนึ่งปี หากคุณถูกปลดจากตำแหน่งงานและยังไม่มีงานใหม่ทำ นอกจากนั้นกองประกันเงินบำนาญก็เป็นข้อบังคับสำหรับลูกจ้างเช่นกัน เมื่อลูกจ้างแก่ชรา ลูกจ้างจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ทางกองประกันเงินบำนาญจะจ่ายค่าครองชีพให้คุณ คุณมีผู้ว่าจ้าง? ในกรณีนั้น คุณไม่ต้องเสียค่าประกันสุขภาพและค่าประกันสังคมด้วยตัวเองเพียงคนเดียว ผู้ว่าจ้างของคุณจะร่วมจ่ายเกือบครึ่งหนึ่งด้วย หากคุณมีรถยนตร์หรือมอเตอร์ไซค์ คุณจำเป็นต้องมีประกันยานพาหนะด้วย คุณได้รับอุบัติเหตุและรถอีกคันได้รับความเสียหาย? ทางประกันยานพาหนะจะจ่ายค่าซ่อมหรือช่วยเหลือคุณเป็นจำนวนหนึ่ง

ประกันตามความสมัครใจ

ประกันตามความสมัครใจที่สำคัญที่สุด คือ ประกันความรับผิด (Haftpflicht-Versicherung) ประกันทรัพย์สินในครัวเรือน (Hausrat-Versicherung) และประกันชีวิต (Lebensversicherung) คุณทำสิ่งของของคนอื่นเสียหาย? ประกันความรับผิดจะชำระค่าเสียหายแทนคุณ ประกันทรัพย์สินในครัวเรือนจะชำระค่าเสียหายให้กรณีที่ทรัพย์สินในบ้านเสียหาย เช่น ในกรณีที่มีน้ำรั่วซึม และประกันชีวิตจะคืนทุนให้ เมื่อผู้รับประกันเสียชีวิตลง ผู้ที่ได้รับเงินประกันก็คือลูก ๆ นั่นเอง 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีประกันอีกหลายประเภท เช่น ประกันอุบัติเหตุของเอกชนจะจ่ายเงินให้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในเวลาว่าง ประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสำหรับทนาย หากขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีประกันสินเชื่อ ประกันการเดินทาง และประกันภัยสัตว์เลี้ยง กรุณาตรวจให้ละเอียดว่าประกันประเภทใดบ้างที่จำเป็นสำหรับคุณ เพราะคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับประกันทุก ๆ ชนิด

For asylum seekers

In the Event of Illness

In an emergency, refugees who are awaiting a reply in their asylum process can see a doctor. That’s the law. Before you can go to a doctor, you have to apply for a special health insurance voucher with the social welfare office. Please take this voucher with to your doctor’s appointment so that the social welfare office can pay for the medical costs. Sometimes a doctor may prescribe medication. Take the prescription to a pharmacy to receive your medication. The costs are paid by the social welfare office. Pregnant women or mothers with babies are granted special support from the state.

If you have been living in Germany for more than 15 months, you will no longer need a health insurance voucher when you want to see a doctor. The social welfare office will pay in the same way as a health insurance. However, only standard examinations are covered. The social welfare office will not pay for glasses or travel expenses to reach the doctor. Regulations may vary for children.

In Germany, everybody who has health insurance also has a health insurance card. In the federal states of Hamburg and Bremen, every refugee also receives a health insurance card. This card means that you no longer need a health insurance voucher and can go directly to the doctor. However, this does not mean that you have health insurance. The social welfare office will pay for standard examinations only.

Psychological Problems

The same applies to psychological problems: In the beginning you may only see a doctor in an emergency. However, many towns have advice centres that can help. A doctor can also tell you where you can get help.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะหาแพทย์ทั่วไปในละแวกได้ที่ไหน?

ฉันไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองโดยตรงได้หรือไม่?

ฉันจะหาบริการฉุกเฉินในละแวกได้อย่างไร?

ต้องทำอย่างไรจึงจะได้บัตรสุขภาพ?

ฉันต้องทำอย่างไร หากไม่สบายและไปทำงานไม่ได้?

ฉันจะหารายชื่อแพทย์ที่พูดภาษาของฉันได้อย่างไร?

What is the difference between a medical practice and a hospital?

ฉันต้องเสียค่าประกันจำนวนเท่าไรสำหรับประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญ?

บริษัทของฉันต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญส่วนหนึ่งให้ฉัน ฉันจะขอรับเงินได้อย่างไร?

ฉันได้รายได้มาก ประกันสุขภาพของรัฐราคาแพงเกินไปสำหรับฉัน มีตัวเลือกอื่นหรือไม่?

ฉันจะหาบริษัทประกันเงินบำนาญได้ที่ไหน?

เมื่อฉันแก่ลง ฉันจะได้รับเงินจากประกันเงินบำนาญ ฉันจะมีเงินมากเท่ากับในขณะนี้หรือไม่?

ประกันภัยยานพาหนะจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้เมื่อฉันทำรถคันอื่นพัง แต่ฉันจะต้องทำอย่างไร หากรถของฉันพังหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ?

ฉันหาประกันสำหรับสุนัขของฉัน จะประกันประเภทใดดี?

ฉันมีหลายคำถามเรื่องการประกัน ใครจะช่วยได้?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ