Frühe Förderung Foto: © colourbox.de

เด็กเล็กจนถึง 3 ปี

คุณและคู่ชีวิตของคุณต้องทำงานและมีลูกเล็ก (สองสามเดือนจนถึง 3 ปี)? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถส่งลูกไปที่เนอสเซอรี่ได้ บางคร้้ง ที่เนอสเซอรี่มีที่เพียงจำกัด ผู้ปกครองจึงมักจะแจ้งลงทะเบียนแต่เนิ่น ๆ เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปสามารถเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ ซึ่งจะมีกิจกรรมการเล่น ร้องเพลง ระบายสี และงานประดิษฐ์จัดไว้ให้ ที่โรงเรียนอนุบาลหลาย ๆ แห่งในฤดูร้อน ผู้ดูแลเด็กจะพาเด็ก ๆ ออกไปเล่นในธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วย เช่น การเล่นเกมภาษากับเด็ก ๆ และการเล่านิทาน 

โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก

โรงเรียนอนุบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก ๆ เพราะจะช่วยเตรียมตัวเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียน เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะมีที่เรียนในโรงเรียนอนุบาล แม้แต่ในเมืองเล็ก ๆ ก็มีโรงเรียนอนุบาล อย่างไรก็ตาม กรุณาลงทะเบียนลูกของคุณกับทางโรงเรียนอนุบาลให้ทันเวลา เพราะมีที่เรียนไม่ค่อยมาก ด้วยการเข้าโรงเรียนอนุบาลลูกของคุณจะมีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ และทำความรู้จักกับประเทศใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

โรงเรียนอนุบาลบางแห่งเปิดถึงแค่ตอนเที่ยง (ตั้งแต่ 7 น. ถึง 12 หรือ 13 น.) ในขณะที่บางแห่งเปิดทั้งวัน (ตั้งแต่ 7 น. ถึง 16 หรือ 17 น.) โรงเรียนอนุบาลประเภทหลังนี้มีอีกชื่อว่าKita (สถานรับเลี้ยงเด็ก) ซึ่งลูกของคุณจะได้รับอาหารเที่ยงด้วยเช่นกัน 

หากต้องการที่เรียนในเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาล/Kita ปกติแล้วคุณต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามรัฐ และผู้ปกครองทุกคนไม่จำเป็นต้องจ่ายในราคาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น คุณได้รายได้มากน้อยเท่าไร ลูกของคุณอายุเท่าไร และลูกของคุณจะอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกี่ชั่วโมงต่อวัน? มีเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและของเอกชน เนอสเซอรี่/โรงเรียนอนุบาลของเอกชนมีราคาแพง โรงเรียนอนุบาลเอกชนบางแห่งมีหลักสูตรสองเชื้อชาติ คือจะพูด 2 ภาษา เช่น ภาษาสเปนและภาษาเยอรมัน 

โรงเรียนอนุบาล/Kitaหลายแห่งจะจัดการทดสอบด้านภาษาสำหรับเด็กทุกคนก่อนที่จะขึ้นชั้นประถม บางคราวภาษาเยอรมันยังยากสำหรับเด็กเยอรมันเองด้วยซ้ำ เด็กที่สอบไม่ผ่านสามารถเรียนที่โรงเรียนอนุบาลได้อีกหนึ่งปี หรือรับการส่งเสริมทักษะทางภาษา

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องลงทะเบียนลูกที่โรงเรียนอนุบาล/Kita เมื่อไร?

ฉันจะได้ที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกได้อย่างไร?

ลูกของฉันอายุแค่ 2 ปี จะสามารถเข้าโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่?

ลูกของฉันพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ จะให้เข้าโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่?

ลูกของฉันเล่นกีฬาในโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่?

มีผู้ดูแลเด็กกี่คน?

ลูกของฉันจะได้รับประทานอะไรหรือไม่?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ