ኣብ'ቲ እትነብርሉ ዘለኹም ከተማ ናይ ጀርመን፡ መወሃሃዲ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት (Integrationskursträger) ወይ ጕዳያት ወጻእተኛታት ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት (Ausländerbehörde) ወይ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህባ ኽፍልታት (Migrationsberatungsstellen) (ንመንእሰያት ዘማኽራ Jugendmigrationsdienste ወይ ንዓበይቲ ዘማኽራ Migrationserstberatungsstellen) ትደልዩ ኣለኹም ዲኹም? እትደልይዎም ኣድራሻታት እምበኣር ኣብ'ዚ ክትረኽብዎም ኢኹም። ናይ ከተማኹም Postleitzahl (PLZ) (ጶስጣዊ ኮድ) PLZ ናብ'ዚ መድለይ ዝኾነ ክፉት ቦታ (Suchfeld) ጽሓፍዎ'ሞ፡ ጠውቑ ኽኣ ኣብ'ዚ። ካብኡ ኣብ ቦታኹም ዝርከባ ኣለዋ ዝበሃላ መወሃሃዲ ትምህርቲ ዝህባ ትካላትን፡ ኣብያተ ጽሕፈት ጕዳያት ወጻእተኛታትን ንተሰዲዶም ዝመጹ ዘማኽራ ኽፍልታትን ክትሪኡ ኢኹም። ነቲ ናይ ጶስጣ ኮድ (PLZ) ኣይትፈልጥዎን ዲኹም? ዘይትፈልጥዎ እንተኾይንኩም፡ ሽም ናይ’ታ ኸተማ ናብ'ቲ መድለይ ቦታ ጽሓፉ ኢኹም።