ኣብ ጀርመን ሓድሽ ተቀማጢ ኮይንካ ምስኡ‘ኸኣ ሓገዝ የድልየካ‘ ዶ ወይ ኣብ ጥቃ ትነብረሉ ከባቢ: ካልኦት ሰብ ክትላለ ትደሊ‘ዶ? ኣብዚ ሓጋዚ ዝኾነ ኣድራሻታት ትረክብ። ኣብዚ እትርእዮ ካርታ: ኣብ ሓንቲ እትደልዮ ነጥቢ ጠውቅ። ድሕሪ‘ዚ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማሕበር ተሓጋገዝትን: ንደገፍ ስደተኛታት ዝኸውን ናይ ምትሕብባር ተበግሶታት ዝገብሩን ትርኢ። ን „Pro Asyl“ እዚ ሓበሬታታት ኣብ ጥቅሚ ንኽውዕል ብምቅራቡ: ብልቢ ከነመስግን ንፈቱ።


ካርታ ንምዕባይ