Naghahanap ka sa iyong lungsod ng mga institusyon na nagbibigay ng kursong pang-integrasyon (Integrationskursträger), ng Foreign Office, o ng mga opisinang nagbibigay payo ukol sa migrasyon (para sa mga nakakabata (Jugendmigrationsdienste) o ng mga opisinang nagbibigay payo ukol sa migrasyon (Migrationsberatungsstellen)? Dito mo matatagpuan ang kanilang mga address. Isulat mo ang zip code ng iyong lungsod sa search field at i-click mo ang auf (Go). Doon mo makikita ang lahat ng mga institusyong nagbibigay ng kursong pang-integrasyon (Integrationskursträger), Foreign Office at mga opisinang nagbibigay payo tungkol sa migrasyon (Migrationsberatungsstellen) sa iyong lugar. Hindi mo alam ang iyong zip code? I-type mo lang ang pangalan ng iyong lungsod sa field.

Nais mo bang makita ang mga integrator? O mga awtoridad lamang sa imigrasyon? O kaya'y Mga Serbisyo sa Paglilipat ng Kabataan (JMD) lamang? O ang paunang payo ng migration (MBE)? Maaari kang pumili sa ibaba.

Integrationskursträger  
Tanggapan ng imigrasyon  
Serbisyo ng Paglilipat ng Kabataan  
Pagsisiyasat sa unang paglilipat