Gebäude Jobcenter © Goethe-Institut
Para sa mga migranteng may visa

Work permit

Ikaw ba ay hindi nagmula sa European Union (Europäischen Union (EU) o sa European Economic Area (Europäischen Wirtschaftsraum)? Kailangan mo ng work permit o labor permit (Arbeitserlaubnis/Arbeitsgenehmigung) sa Germany. Kung anong klase ng permit at kung hanggang kailan ka maaaring magtrabaho sa bansa, ito ay nakatala sa iyong residence permit (Aufenthaltstitel). 

Resulta at Pagpapakilala

Ikaw ba ay nakapagtapos ng pag-aaral sa iyong bansa at dumaan sa pagsasanay para magkaroon ng sapat na kaalaman or karanasan? Kailangan mong magpakita ng dokumento na magpapatunay nito ngunit dapat ay nakasalin ang mga ito sa salitang German. Kailangan din ng patunay na ito ay lehitimong dokumento. Maaari kang pumunta sa kinauukulan (DFA, City Hall, POEA, etc.) sa iyong bansa para sa proseso ng pagpapatunay. Minsan ang mga dokumento na ito ay hindi sapat kapag ikinumpara sa mga alituntunin sa Germany. Maaari kang humingi ng payo sa iyong bansang pinanggalingan tungkol dito. Makakakita ka din ng impormasyon sa website ng Recognition in Germany. Mayroong Infographic sa baba tungkol dito.

Ein Mann bedient die Anerkennung in Deutschland Webseite auf einem Tablet © Goethe-Institut

Mga Bakanteng Posisyon

Ikaw ba ay may work permit (Arbeitserlaubnis)? Kung mayroon, maaari ka nang maghanap ng trabaho. Maraming paraan para makahanap ng trabaho. Makakakita ka ng mga bakanteng posisyon sa internet, sa mga dyaryo, o sa ahensya ng trabaho (Arbeitsagentur/das Job-Center). Kadalasang ang mga bakanteng posisyon lamang sa rehiyon ang matatagpuan sa mga dyaryo ngunit ang mga ito ay aktuwal. Maraming mga naka-anunsiyong trabaho sa internet ngunit hindi sila kadalasang aktuwal. Ang job center (Job Center) ay papayuhan ka at maghahanap ng angkop na posisyon para sa iyo. Maaari ka ring direktang magtanong sa isang kumpanya dahil kung minsan ay hindi naka-anunsiyo sa internet o mga dyaryo ang kanilang bakanteng posisyon. Minsan ay maaari ding makakahanap ng bakanteng posisyon sa website ng isang kumpanya. 

Mayroon ding tinatawag na BIZ (Berufsinformationszentrum ) o vocational training center ng ahensiya ng trabaho (Arbeitsagentur). Dito ay makakahanap ng mga bakanteng posisyon at maraming mga impormasyon tungkol sa tema ng propesyon at trabaho. Maaari mong ilagay ang iyong profile sa website nito at ng job center (Job Center). Ang BIZ ay nagbibigay din ng payo tungkol sa maaaring maging propesyon (Berufsberatung) kung hindi mo alam ang iyong gagawin o gustong gawin.

Pati ang pagkuha ng praktika sa isang kumpanya kung saan matututunan mo ang isang trabaho ay maaaring makatulong sa iyo sa paghanap ng trabaho.

Ein Mann liest Zeitung und sucht nach Stellenangeboten. © Goethe-Institut

Job Application o Pag-a-apply sa Trabaho

Ang application (Bewerbung) ang unang hakbang sa pagpasok sa job market. Importante ang mga dokumentong ito para sa application (Bewerbungsunterlagen). Kailangan mo ng application letter na naka-address sa kumpanya (Anschreiben), isang maayos na litrato, isang resumé (Lebenslauf) at ang iyong mga sertipiko (Zeugnisse) sa wikang German. Ang BIZ ay nagbibigay ng mga workshops tungkol sa „ Job Application o Pag-a-apply sa Trabaho sa Germany“. Dito matututunan kung ano ang hitsura ng isang application (Bewerbung) at kung paano maghanda para sa job interview o pakikipanayam (Vorstellungsgespräch). 

May mga tanggapan ng nagbibigay ng payo (Beratung) sa mga imigrante sa maraming mga lungsod. Dito ay matututulungan ka din sa paghahanap ng trabaho at sa application mo (Bewerbung) (tingnan ang Pederal na Opisina para sa mga Imigrante at Refugees) (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Para sa mga kabataan na may edad na 27-taong gulang pababa, may espesyal na konsultasyon (Beratung) mula sa “Jugendmigrationsdiensten” o youth migration services.

Eine Frau steht vor einem Passfotoautomaten. © Goethe-Institut

Related Links:

Para sa mga naghahanap ng asylum

Working

During their initial three months in Germany, refugees are not allowed to work. This period starts with the date of registration at the initial reception centre. Only after three months are you allowed to apply for a job. However, not every refugee who has claimed asylum is allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not permitted to work until their asylum application has been decided.

Would you like to work in Germany after these initial three months? In this case, you will need to obtain a permit from the Foreigners Registration Office. In the beginning, you won’t have as many options when it comes to job selection. However, this is going to change the longer you have been in Germany.

Once you have officially been granted refugee status in Germany, you are allowed to work without any restrictions. Are you a tolerated asylum seeker with a temporary stay of deportation? Then it will be at the authority’s discretion whether or not you are allowed to work.

Finding employment

Are you looking for a job? Then you can turn to the Job Centre. The Job Centre assists people in their job search and can help you. 

Arbeitsagentur: Jobbörse

But there are also other initiatives that assist refugees in their job search. You can find various job exchange sites on the Internet where you can register your details. 

workeer.de: Jobbörse für Flüchtlinge

jobbörse.de: Jobbörse für Flüchtlinge

Have you found a job? In this case, the Foreigners Registration Office will first check that no other EU citizen is available to fill this position. This is called priority review. If no other EU citizen is available for the specific job, you will be granted a work permit. The job centre still has to provide their consent.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case, your documents will first need to be reviewed to be recognised. If your documents are recognised in Germany, it will be easier to obtain a work permit as no priority review will be carried out. For more information on recognised qualifications, see the article on University Degrees and Vocational Training.

Germany currently has a high demand for skilled craftsmen or trained professionals such as nurses. Are you qualified in any of these professions? In this case, you can work without the need for a priority review.

Mga Kadalasang Katanungan

Kailangan ko bang ipasalin sa wikang German ang aking mga sertipiko at katibayan sa pagtatapos?

Sino ang dapat na magsalin ng aking mga sertipiko at katibayan sa pagtatapos?

Maaari ko bang gawin ang aking application sa English?

Wala akong natatanggap na sagot para sa aking application. Anong gagawin ko?

Kailangan ko ba ng mga certified true copy para sa aking application?

As an asylum seeker, why can I not start working immediately?

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form