Freizeit Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Ano ang mga maaari mong gawin para sa iyong oras ng paglilibang? Sa lungsod ay maraming mga pagpipilian:

Kultura

Mahilig ka ba sa kultura? May mga museo, sinehan, teatro at mga konsiyerto sa karamihan ng mga lungsod. Padami na nang padami ang mga sinehan na nagpapalabas ng mga pelikulang pang-internasyonal na nasa orihinal na bersyon (OV). Sa mga libraries o city libraries ay maaari kang magbasa ng mga libro, makinig ng musika at manood ng mga palabas nang libre o may kaunting bayad lamang. Maaari mo ring mahiram ang mga libro, mga pelikula at mga CDs. Maaari mo silang iuwi at ibalik pagkatapos. 

Adult Education Center, Samahan at Clubs

May mga Adult Education Center (Volkshochschulen) sa maraming mga lugar. Dito ay makakahanap ka ng mga kurso para sa mga nakatatanda, halimbawa ay kurso sa pagsasayaw o mga kurso sa pag-aaral ng iba’t ibang wika. Sa link na ito ay maaari mong mahanap ang pinakamalapit na adult education center (Volkshochschule) sa iyong lugar: www.vhs.de. 

www.vhs.de

Mahilig ka ba sa sports? May mga kurso din sa sports sa mga adult education centers (Volkshochschule). Maaari ka rin pumunta sa isang public pool o sa isang sports club. 

Isa pang opsyon ay ang mga samahan at mga clubs. Sa mga samahang ito ay nagkakasama ang mga tao na mayroongmga parehong interes at layunin. Halimbawa ay ang mga music clubs, sports clubs, cooking clubs o ang computer clubs. Mayroong mga samahan para sa mga matatanda at para sa mga kabataan. Para sa mga magulang at mga bata ay mayroon ding kadalasan na mga libreng inaalok na libangan. Para sa mga maliliit na batay ay mayroon halimbawa na mga playgroups (Spielgruppe) sa ilang mga lugar.

Mga Park at Kalikasan

Mahilig ka ba sa mga panlabas na aktibidad o kalikasan? Ang bawat lungsod ay may mga parks. Maraming mga palaruan para sa mga bata na kadalasan ay maaaring puntahan ng walang bayad. Sa mga botanical gardens ay maaaring makakakita ka ng mga kakaibang halaman. Ang mga hayop mula sa buong mundo ay maaaring mabisita sa zoo. Kadalasan ay kaunting fee o bayad ang pagpasok sa mga zoo at botanical gardens. Mayroon ding mga lawa, kagubatan at kabundukan sa maraming rehiyon, maaaring ikaw ay naninirahan rin malapit sa dagat.

Sa Bahay

Sa bahay ay mahilig ang karamihan na manood ng TV o makinig sa radyo. Ang bawat sambahayan sa Germany ay kailangang ipatala ang kanilang radyo o tv at bayaran ang mga kaukulang buwan-buwang singil o taripa para dito. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakahalaga ng 17,98€ kada buwan. Kung wala kang masyadong pera, wala kang kailangan bayaran. 

Marahil mayroon kang patyo o balkon sa iyong bahay. Dito ay hindi mo maaaring gawin ang lahat ng gusto mo. Halimbawa, may mga bahay kung saan hindi pinapayagan ang pag-iihaw. Makikita ang mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa regulasyon ng bahay (Hausordnung).

Ang mga impormasyon tungkol sa mga libangan ay makikita mo rin sa website ng iyong lungsod o lugar ng iyong tirahan.

For asylum seekers

Sports

You can do sports almost anywhere in Germany. There are many sports clubs and also gyms. Even small villages have clubs that offer a large variety of sports. Popular sports, for example, are football, volleyball, dancing and many more. Against a membership fee, you are allowed to train at the club.

Football is particularly popular in Germany. However, you can also play football without joining a club. People just meet outside on a lawn or in park to play football. The Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) provides more information on sports and clubs at the following websites:

Other Leisure Activities

Many public institutions offer special leisure programmes for adolescents and adults. Do you enjoy reading? If you do, you can visit a public library. Many libraries offer special programmes for refugees. More information on many other leisure activities can be obtained from migration advice centres, sports clubs and charitable organisations in your neighbourhood.

Mga Kadalasang Katanungan

I am new to Germany. How can I get to know people in the area where I live?

Where do I go to make contact with people from my home country?

Where is there a swimming pool in my town/city?

I would like to go to a concert. What concerts are on in the next few days in the town/city where I live?

Ano anong mga diyaryo ang mayroon sa aking syudad?

Hindi ako masyadong marunong gumamit ng internet at computer. Sino ang makakatulong sa akin?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Ang Online na Konsultasyon