Telefonieren Foto: © colourbox.de
Para sa mga Imigrante na may Visa

Ang mga may-ari ng SIM-card na mula sa bansang pinanggalingan „Heimat“ay kadalasang nagkaka- problema sa paggamit nito sa Germany. Maraming mga card na hindi gumagana sa Germany at ang pagtawag gamit ang SIM-card galing sa ibang bansa ay napaka mahal.

May iba’t ibang paraan upang makagamit ng mobile na telepono sa Germany. Dito ay may listahan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang provider:

Handytarife.de: Overview of mobile communication providers

Mobile phone contract

Isang paraan upang makagamit ng telepono ay ang kontrata sa mobil na telepono. Para dito ay kailangan mo ng bank account sa Germany at ng ID. Ang provider ay susuriin kung ang kliyente ay makakapagbayad. Paalala: Huwag ka basta bastang pipirma ng kontrata na hindi mo lubos na naiintindihan. Kumuha ka ng tagapagsalin ng wika na makakatulong sa iyo na maunawaan ito. Ang sakop na panahon ng kontrata para sa mobil na telepono ay kadalasang 1 hanggang 2 taon. Kadalasang hindi maaaring i-cancel ang kontrata sa loob ng panahong ito. Ang invoice ay kadalasang binabayaran sa katapusan ng buwan hangga’t balido ang kontrata. Atensyon! Gusto mong lumipat sa iba pagkatapos ng iyong kontrata? Kinakailangan mo itong ipagbigay alam sa iyong current provider nang maaga. Ito ay kadalasang 3-buwan bago matapos ang kontrata. Kung hindi ay maaaring ma-renew ang iyong kontrata nang kusa ng karagdagang 1-2 taon pa.

Prepaid Sim Card

Isa pang paraan ay ang Prepaid-SIM-card. Ang card na ito ay kadalasang mabibili sa murang halaga sa mga supermarket, gasolinahan, o kaya sa mga sari sari store (Kiosk). Para dito ay kailangan mo rin ng kontrata. Upang ito ay ma-activate, kailangan mo lang ibigay ang iyong address.

Binili mo ba ang SIM-card sa shop mismo ng provider? Maaari mo na ito doon mismo i-activate. Matutulungan ka doon sa paggawa nito. Binili mo ba ang iyong SIM-card sa supermarket? Kailangan mong i-activate ito sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos ay kailangan mong i-verify ang iyong sarili gamit ang iyong Smartphone, Tablet o Webcam ng iyong Computer.

Kapag ang Prepaid-SIM-card ay na-activate na, dapat kang maglagay ng load sa card. Ang load ay magagamit mo sa pagtawag, pagsulat ng SMS at pag-surf sa internet. Upang malagyan ng load ulit ang SIM-card, kailangan mong bumili ng load-card. Ang mga load-card ay mabibili kung saan mo nabili ang SIM-card, tulad ng supermarket, gasolinahan o sari sari store (Kiosk). Sa load-card ay may nakasulat na mahabang numero. Ang numerong ito ay dapat mong i-type sa telepono para malagyan ng load ang iyong SIM-card.

Gusto mong tumawag mula sa Germany hanggang sa ibang bansa? Kailangan mong magbayad ng connection fee na naghahalaga ng 15 Euro cent, kahit sa maiikling pagtawag. Napaka mahal ang mga tawag lalong lalo na sa Syria, Eritrea o sa mga Balkan States. Ang listahan ng mga overseas rates mula sa iba’t ibang provider ay makikita dito:

Billiger telefonieren.de: International call rates

Minsan ay maaaring bumili ng karagdagang rate upang magkaroon ng nakatakdang dami ng libreng minuto para sa pagtawag sa labas ng bansa.

Mobile data

Maaaring mag-surf sa internet gamit ang smartphone kung may prepaid-SIM-card ka. Ang load mo nga lamang ay maaaring mabilis maubos. Kaya mas makakatipid kung bibili ka ng nakatakdang data rate. Sa ganitong paraan, maaari kang gumamit ng mobile internet sa halagang nakatakda para sa ilang araw o hindi kaya ay bibili ka batay sa laki ng data volume na gagamitin mo.

WLAN

Kung gusto mong mag-surf na walang bayad, maaari kang gumamit ng mga Wifi-Network. Sa mga cafe, aklatan o iba pang mga pampublikong lugar o gusali mayroon kadalasang libreng Wifi-network. Gusto mong maghanap ng libreng Wifi-network sa iyong paligid? Makakatulong sa iyo ang website na „Hotsplots“, upang makahanap ng Wifi-network pang madla na malapit sa iyo. 

Public WLAN networks in Germany
Para sa mga Asylum Seeker

Ang mga may-ari ng SIM-card na mula sa bansang pinanggalingan „Heimat“ay kadalasang nagkaka-problema na gamitin ito sa Germany. Maraming mga card na hindi gumagana sa Germany at ang pagtawag gamit ang SIM-card galing sa ibang bansa ay napaka mahal.

May iba’t ibang paraan upang makagamit ng mobile na telepono sa Germany. Dito ay may listahan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang provider:

Stiftung Warentest: Information on providers

Kontrata ng Mobil na Telepono

Isang paraan upang makagamit ng telepono ay ang kontrata sa mobil na telepono. Para dito ay kailangan mo ng bank account sa Germany at ng ID. Ang provider ay susuriin kung ang kliyente ay makakapagbayad. Ito ay kadalasang napakahirap para sa mga refugees (Flüchtlinge). Paalala: Huwag ka basta bastang pipirma ng kontrata na hindi mo lubos na naiintindihan. Kumuha ka ng tagapagsalin ng wika na makakatulong sa iyo na maunawaan ito.

Ang Prepaid SIM Card

Isang simpleng paraan para sa mga refugees (Flüchtlinge) ay ang prepaid-SIM-card. Ang card na ito ay kadalasang mabibili sa mga supermarket, gasolinahan at mga sari sari store (Kiosk) sa murang halaga. Kailangan mo rin pumirma ng kontrata para dito. Para sa pagpapa-activate ay kailangan mo lang ibigay ang iyong Pangalan, Address at Petsa ng iyong kapanganakan. Dapat kang pumunta sa lugar kung saan ka bumili at i-presenta ang iyong Passport o kahit anong lehitimong dokumento na may larawan. Minsan kailangan mo ng  permit (Aufenthaltstitel.)

Hindi kapa naka-rehistro sa Germany? Maaari mong ibigay ang address ng institusyon ng iyong initial admittance (Erstaufnahmeeinrichtung) sa unang 3 buwan mula nang dumating sa bansa kung saan ka naninirahan. Kapag ikaw ay lumipat na, kailangan mo rin ibigay sa provider ang bago mong address. Kapag hindi mo inireport ang bago mong address, ikaw ay makatatanggap ng SMS. Tapos ay kailangan mong ipagbigay alam sa kanila ang bago mong address sa loob ng 14 na araw. Kung hindi ay iba-block nila ang iyong SIM-card. Kung ikaw ay nakatira pa rin sa institusyon ng iyong initial admittance (Erstaufnahmeeinrichtung) pagkaraan ng 3 buwan, ang deadline ay papahabain.

Binili mo ba ang SIM-card sa shop mismo ng provider? Maaari mo na ito doon mismo i-activate. Matutulungan ka doon sa paggawa nito. Binili mo ba ang iyong SIM-card sa supermarket? Kailangan mong i-activate ito sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos ay kailangan mong i-verify ang iyong sarili gamit ang iyong Smartphone, Tablet o Webcam ng iyong Computer.

Kapag ang Prepaid-SIM-card ay na-activate na, dapat mong maglagay ng load sa card. Ang load ay magagamit mo sa pagtawag, pagsulat ng SMS at pag-surf sa internet. Upang malagyan ng load ulit ang SIM-card, kailangan mong bumili ng load-card. Ang mga load-card ay mabibili kung saan mo nabili ang SIM-card, tulad ng supermarket, gasolinahan o sari-sari store (Kiosk). Sa load-card ay may nakasulat na mahabang numero. Ang numerong ito ay dapat mong i-type sa telepono para malagyan ng load ang iyong SIM-card.

Gusto mong tumawag mula sa Germany sa ibang bansa? Kailangan mong magbayad ng connection fee na naghahalaga ng 15 Euro cent, kahit na para lang sa maikling pagtawag. Napaka mahal ang mga tawag lalaong lalo na sa Syria, Eritrea o sa mga Balkan States. Isang listahan ng mga mabababang rate para sa iba’t ibang bansa ay makikita sa sumusunod na website sa bahaging Paalaala „Murang mga Mobile Rate para sa mga Refugees“ (Günstige Handytarife für Flüchtlinge).

Stiftung Warentest: Mobile phone tariffs for refugees

Minsan ay maaaring bumili ng karagdagang rate upang magkaroon ng nakatakdang dami ng libreng minuto para sa pagtawag sa labas ng bansa.

Mobile data

Maaaring mag-surf sa internet gamit ang smartphone kung may prepaid-SIM-card ka. Ang load mo nga lamang ay maaaring mabilis maubos. Kaya mas makakatipid kung bibili ka ng nakatakdang data rate. Sa ganitong paraan, maaari kang gumamit ng mobile internet sa halagang nakatakda para sa ilang araw o hindi kaya ay bibili ka batay sa laki ng data volume na gagamitin mo.

WLAN

Kung gusto mong mag-surf na walang bayad, maaari kang gumamit ng mga Wifi-Network. Sa mga cafe, aklatan o iba pang mga pampublikong lugar o gusali mayroon kadalasang libreng Wifi-network. Gusto mong maghanap ng libreng Wifi-network sa iyong paligid? Makakatulong sa iyo ang website na „Free Hotspots“ (Freie Hotspots), upang makahanap ng Wifi-network pang madla na malapit sa iyo. 

Public WLAN networks in Germany


Kadalasan ay may libreng Wifi-network sa mga tirahan para sa mga refugees.

ARD: Getting internet access