Integrationskurs Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Paglahok

Bago ka pa lang sa Germany at gusto mong matutunan ang wikang German. Maaari kang kumuha ng kursong pang-integrasyon para dito. Kung hindi ka pa marunong magsalita ng wikang ito o kaunti pa lamang ang iyong alam, kailangan mong makilahok sa kursong pang-integrasyon (Teilnahmepflicht). Ito ay nangangahulugan na mayroon kang obligasyon na kunin ang kursong ito. 

Ang immigration office (Ausländeramt) ang magbibigay sa iyo ng certificate of eligibility para sa partisipasyon (Teilnahmeberechtigung) at ng isang listahan ng mga institusyon na nagbibigay ng kursong pang-integrasyon (Kursträger) o ng mga language schools. Dito ay maaari kang makahanap ng isang language school na malapit sa inyo upang makapagparehistro. 

Maaari mo ring mahanap ang lahat ng address ng mga institusyon na nagbibigay ng kursong pang-integrasyon (Kursträger) sa link na Mga Importanteng Address (Wichtige Adressen ). Dito ay maaari mong hanapin ang mga institusyon na ito (Kursträger) na malapit sa iyo. Ang mga resulta na may mga impormasyon tulad ng address o numero ng telepono ay makikita mo sa isang card.  

Pag-uuri o Assessment, Mga Oras at Pagsusulit

Pagkatapos mo magrehistro, kailangan mo mag Einstufungstest. Ang Einstufungstest ay makakatulong sa pagdedesisyon kung saang baitang ka nararapat. Ang isang oras sa Integrationskurs ay nagkakahalaga ng 1,95€. Kung hindi sapat ang iyong pera, hindi mo kailangan magbayad o makakatanggap ka ng Fahrtkosten. Nakapaloob sa Intergrationskurs and pag-aaral ng lenggwahe at isang Orientation para sa pamumuhay sa Germany.
 
Ang normal na kurso sa wika ay mayroong 600 aralin. Dito mo malaman ang wika sa araw-araw na mga paksa tulad ng pamimili, pamumuhay, mga bata, media, paglilibang, paaralan at trabaho o pagbisita sa doktor.
 
Pagkatapos ng kurso ay mayroong Abschlussprüfung (Deutschtest für Zuwanderer). Pagkatapos nito ay makakatanggap ka ng Zertifikat Integrationskurs. Ikaw ay magsasalita, magbabasa at susulat gamit ang German na may baitang na A2 o B1. Maraming kumpanya ang humihingi ng sertipiko na ito. Hinahanap din ito minsan ng mga opisina tulad ng Ausländeramt. Kung nais mong maging mamamayan ng Germany, ang sertipiko na ito ay makakatulong sa iyo. Pagkatapos ng kurso sa lenggawahe ay mayroon ding Orientation. Ang Orientierungskurs ay tumatagal ng 100 oras. Dito mo matututunan ang mga importanteng kaalaman tungkol sa Germany tulad ng mga batas, kasaysayan, at kultura. Mayroon ding ibang paksa tulad ng paniniwala at ang magkakasamang pamumuhay sa lipunan. Pagkatapos ng kursong ito ay mayroong pagsusuri na tinatawag na „Leben in Deutschland“.
 
Hindi mo naipasa ang huling pagsusulit? maaari kang makakuha ng isa pang 300 oras ng mga aralin. At maaari mong gawin muli ang pagsusulit.

Mga Espesyal na Kurso

Para sa mga kabataan hanggang 27-taong gulang, mayroong espesyal na kursong pang-integrasyon na tinatawag na Jugendintegrationskurs o ang kursong pang-integrasyon para sa mga kabataan. Ito ay makatutulong kung nais mong kumuha ng mataas na antas ng pag-aaral (Ausbildung). Ang mga karagdagang impormasyon tungkol dito ay makukuha sa link na ito: Pederal na Ahensiya ng Pandarayuhan at Refugees(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). 

May mga inaalok din na espesyal na kurso sa ibang mga lungsod tulad ng kurso para sa mga kababaihan, kurso sa pagbasa at pagsulat (Alphabetisierungskurse) o kurso sa pag-aaruga ng mga maliliit na bata. Magtanong ka sa language school tungkol dito.

 
For asylum seekers

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integration courses for asylum applicants     

Gaano katagal ang kursong pang-integrasyon?

Gaano katagal ang kursong pang-integrasyon ng mga kabataan?

Saan ako maakakuha ng kursong pang-integrasyon?

Ayaw kong kunin ang kursong pang-integrasyon. Kailangan ko ba itong kunin?

Kailangan ko bang kunin ang kurso sa orientasyon?

Kailangan ko bang gawin ang final exam?

Hindi ako makakapunta sa kurso dahil halimbawa ay may sakit ako o ang aking anak. Anong gagawin ko?

Maaari ko bang palitan ang institusyon na nagbibigay ng kurso?

Ano ang mga kailangan ko para sa kurso?

Maaari ko bang itigil nang pansamantala ang kurso?

Why aren’t all asylum seekers entitled to an integration course?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Ang Online na Konsultasyon