Wohnen Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Paghahanap ng Matitirahan

Naghahanap ka ba ng isang apartment? Sa maraming mga pahayagan ay mga ad sa pabahay kapag Biyernes o Sabado. Ang mga ad ng apartment ay matatagpuan din sa website ng pahayagan. Mayroon ding sariling mga site ng real estate sa Internet. Gayundin, ang tanggapan ng pabahay ng iyong lungsod o komunidad ay madalas na tumutulong sa paghahanap. Sa ilang rehiyon mas madali maghanap ng apartment ngunit sa iba naman ay mas mahirap. Dito ay makakatulong ang isang rieltor sa paghahanap: Kung makakita siya ng apartment para sa iyo, kailangang bayaran mo siya. Karaniwan, ang isang broker ay nakakakuha ng halagang 2 hanggang 3 buwan na upa bilang isang komisyon.

Upa at Deposito

Kadalasang nakalagay sa mga anunsyo kung magkano ang upa na dapat mong bayaran. Ngunit mas madalas na ang tanging basic na upa (Kaltmiete) lamang ang nakalagay dito at kailangan mo pa rin bayaran ang mga karagdagang bayarin (Nebenkosten). Halimbawa, ikaw ang magbabayad sa tubig, sa paglilinis ng hagdan at ng paghakot ng basura. Ang heater at kuryente ay maaaring bahagi pa rin ng karagdagang bayarin (Nebenkosten), ngunit ito ay nagbabago. Tanungin mo ang nagpapaupa kung anu-ano ang kasama sa karagdagang bayarin (Nebenkosten) at kung ano pa ang kailangan mong bayaran. 

Ang basic na upa (Kaltmiete) at ang mga karagdagang bayarin (Nebenkosten) ang bumubuo sa upa (Warmmiete). Ang kumpletong upa (Warmmiete) ay babayaran mo kada buwan sa nagpapaupa. 
Ang mga apartment ay karaniwang walang kasangkapan. Kadalasan, ang naiiwan lang ay ang lutuan sa kusina. Ang mga kagamitan ng naunang nangupahan na naiwan sa apartment ay kailangan mong bayaran gaya halimbawa ng refrigerator. Ang tawag dito ay Ablöse o kabayaran para sa mga kasangkapan ng lilipatang bahay o apartment. 

Kadalasang humihingi ang nagpapaupa ng deposito (Kaution) mula sa kanyang mga nangungupahan. Ang halagang ito ay hindi hihigit sa 3 buwan na basic na upa (Kaltmieten). Sa pag-alis sa inuupahan ay makukuha muli ng nangungupahan ang deposito. Kung gusto mong malaman kung ang upa sa isang apartment ay masyadong mataas, maaari itong i-check at tingnan sa Mietspiegel o average rental price. Dito matatagpuan ang pangkaraniwang bayad sa upa sa bawat lungsod. Hanapin sa internet ang „Average Rental Price“ (Mietspiegel) at ibigay ang pangalan ng iyong lungsod. 

Hindi mo pa alam kung magkano ang babayaran mo sa tubig, kuryente at gas, sa simula ng taon. Kaya ka nagbabayad ng advance payment (Vorschuss) buwan-buwan. Sa katapusan ng taon, maaari kang makatanggap ng pera (sobrang ibinayad dito) o kaya ay magbabayad ng karagdagang halaga.

Kontrata sa Upa

Ang lahat ng impormasyon sa upa at deposito (Kaution) ay nakasaad sa kontrata ng upa. Dito rin nakasaad kung ang apartment ay kailangan mong ayusin bago ka umalis. Nakasulat din dito ang mga impormasyon tungkol sa iyong termination period (Kündigungsfrist). Kadalasan ay kailangan mong pumirma sa handover report (Übergabeprotokoll) kung ikaw ay lilipat na sa isang apartment. Sa handover report nakatala, halimbawa, kung may mga bagay na sira o depektibo sa loob ng apartment. Dito masisiguro mo at ng nagpapaupa na hindi ikaw ang nakasira sa mga ito. Basahin mong mabuti ang kontrata at ang handover report bago mo pirmahan.

Mga Regulasyon sa Bahay

Para maiwasan ang alitan sa iyong mga kapit-bahay, dapat mong sundin ang mga regulasyon sa bahay. Mula alas 10:00 ng gabi hanggang alas 7:00 ng umaga ay ang tinatawag na oras ng pahinga o Ruhezeit. Hindi ka dapat masyadong mag-ingay sa mga oras na ito. Tuwing Sabado at Linggo naman ay buong araw ang Ruhezeit.
 
Sa Germany ay may iba’t ibang uri ng basurahan para sa papel at cardboard, prutas- at tira-tirang gulay at ibang basura. Ang mga salamin, lata o mga kagamitang elektrikal ay dapat mong dalhin sa mga espesyal na lugar ng ipunan o sa mga container na ipunan. Ang iba pang mga patakaran ay matatagpuan mo sa regulasyon ng bahay o Hausordnung. Halimbawa: Maaari ka bang mag-alaga ng aso o pusa sa loob ng apartment? O kaya kailangan mo bang linisin ang pasilyo o daanan sa harap ng gusali ninyo?

 
For asylum seekers

Have you come to Germany to claim asylum? Once you have made it clear that you want to submit an asylum application, you will, initially, be accommodated in a nearby initial reception centre. It may happen, however, that you are then assigned to a different federal state where you will be accommodated anew in an initial reception centre. On the one hand, this depends on your country of origin and, on the other, on the number of people that have already been allocated to this initial reception centre.

Most of the time, initial reception centres are former schools, sports halls or other vacant buildings. They have many beds in large rooms, a canteen and a doctor. The premises are often fenced in and are policed by private security firms. You will be provided with clothing, sanitary products and three meals a day. You will be registered at the initial reception centre. This means that your personal data will be captured and you will be issued with a residence entitlement card. However, this is not yet your asylum application.

In the beginning, you will not be able to choose where in Germany you will be staying. During the first three months of your stay in Germany, you are not permitted to leave the area or the federal state you have been assigned to. Only once these three months have passed, will you be allowed to visit other federal states as well.

You will remain in the initial reception centre for up to six months. Within these six months, you will be transferred to a municipality within this federal state. This means that you will relocate to a different accommodation. Sometimes you may be able to move into a flat, but sometimes you may move into a group residence. There, residents must share a room. You will be living in this follow-up accommodation until your asylum application has been decided upon. It is particularly important that you inform the Federal Office for Migration and Refugees of your new address each time you relocate, so that important mail reaches you.

You come from a so-called safe country of origin? In this case you must remain in your initial reception centre until your asylum application has been decided upon. You may not leave the assigned area or the federal state.

When your asylum process has been completed and approved and you are given a residence permit, you are free to decide where in Germany you would like to stay. However, you are only permitted to leave the federal state if you are not receiving any state benefits, also referred to as social security benefits. This may, however, take a year or longer. You may search for a flat yourself and file an application. Or you can ask for help with your search. In this case, the local municipality will find a flat for you. You can get more information from the Office for Migration and from refugee initiatives.

Do you have a certificate of Duldung, a temporary stay of deportation? Then you will, in most cases, not be allowed to relocate within Germany.

 

Mga Kadalasang Katanungan

May problema akong makahanap ng apartment. Saan ako makakahingi ng tulong?

Ang mga apartment sa rehiyon ay masyadong mahal, hindi ko ito kayang bayaran. Saan ako makakahanap ng tulong?

Nakahanap na ako ng apartment. Hindi lang ako sigurado kung ang kontrata sa pangungupahan ay tama. Saan ako makakahingi ng tulong?

Ako ay nakalipat na sa aking apartment. Ano-ano ang dapat kong intindihin?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Ang Online na Konsultasyon