Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Pagtatapos at Katibayan

Sa pamamagitan ng mataas na edukasyon (Studium) o ng vocational training (Berufsausbildung), makakakuha ka ng mas magandang trabaho sa Germany. Ang vocational training (Berufsausbildung) ay dapat tapusin. Kailangan dito ang katibayan sa pagtatapos (Zeugnis). Ikaw ba ay mayroong mga katibayan o sertipiko mula sa iyong bansang pinanggalingan? Ang mga sertipiko na galing sa iyong pinagmulang bansa ay kinakailangan na maisalin sa German at mapatotohanan (beglaubigen lassen).

Pagwawakas ng Pagsasanay

Para sa isang pagsasanay, kailangan mo ng hindi bababa sa isang pangalawang diploma sa paaralan. Kung wala ang degree na ito ay napakahirap makakuha ng isang apprenticeship. Sa Germany, mayroong isang dual system para sa karamihan sa mga apprenticeships. Sa trabaho ka direkta matututo at pagkatapos ay magpupunta ka sa isang bokasyonal na paaralan. Dito malalaman mo ang mga teoretikal na pundasyon para sa iyong propesyon. At mayroon ka ring ilang mga pangkalahatang paksa tulad ng German, pulitika o sports. Magsanay ng iyong German para sa lugar ng trabaho sa website ng Goethe-Institut.

Sa kumpanya mo gagawin ang praktikal na pagsasanay. Magtatrabaho ka ng tatlo hanggang apat na araw sa isang linggo at walo hanggang labing dalawang oras sa isang linggo sa bokasyonal na paaralan. Ang pagsasanay ay maaaring gawin sa maraming mga kumpanya at sa halos lahat ng mga lugar. Makakakita ka ng apprenticeship pati na rin ng trabaho. Kailangan mo ring magsulat ng isang aplikasyon (tingnan ang: "paghahanap ng trabaho"). Habang nagsasanay ka sa isang kumpanya ay makakakuha ka ng pera.

Paghahanap ng Trabaho

Tagal ng Isang Pagsasanay

Ang isang vocational training (Berufsausbildung) ay kadalasang nagtatagal ng 2 hanggang 3 taon. Mayroon ding mga vocational training kagaya ng propesyon sa pagbebenta, pangangalaga ng mga matatanda, o kosmetolohiya na mas maikli ang tagal. Sumangguni ka sa Ahensiya ng Trabaho (Arbeitsagentur) sa iyong lungsod.

Pag-aaral

Sa pamamagitan ng general qualification for university entrance (Abitur) ay makakapasok ka sa isang unibersidad (Uni). Kung ikaw ay may technical qualification (Fachabitur) ay maaari kang makapasok sa isang technical college (Fachhochschule (FH)). Ang mga kurso sa isang technical college ay kadalasang mas nakapokus sa praktikal na pagsasanay kumpara sa unibersidad. Para sa mga matataas na antas ng paaralang ito (Uni at FH) ay kinakailangan ng estudyante ang kadalubhasaan sa German. Kung ang German ay hindi mo katutubong wika ay nangangailangan ka ng isang katibayan ng iyong kaalaman ng wikang ito. Kadalasan ay hihingiin sa iyo ang katibayan sa pamamagitan ng German language exam para sa pagpasok sa mataas na edukasyon "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH) o TestDaF para dito. Maaari ring magkaroon ng karagdagang pangangailangan, tulad ng sapat na grado (numerus clausus). Para sa karagdagang impormasyon maaari kang magtanong direkta sa Paaralan (Hochschule.)

Ang mataas na edukasyon (Studium) ay may bayad sa ilang estado, sa iba naman ay wala. Ang mga impormasyon dito ay makikita mo sa studieren.de. Magkakaiba ang mga tuition fee (Studiengebühren). Para sa pagtatapos na batsilyer (Bachelor) ay kailangan mo ng 6 hanggang 8 semester. Kung may karagdagang 2 hanggang 4 na semester ay pwede ka nang kumuha ng master (Master).

Sa bawat lungsod ay may Professional Information Center (Berufsinformationszentrum (BIZ)). Matatagpuan mo ang BIZ sa Ahensiya ng Trabaho (Arbeitsagentur) sa iyong lungsod. Ikaw ay papayuhan dito ng mga tagapag-payo sa mga tema na: vocational training (Berufsausbildung), mataas na edukasyon (Studium) at pagpapalawak sa kadalubhasaan (Weiterbildung).

For asylum seekers

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

Mga Kadalasang Katanungan

Saan ako maaaring mag-aral ng bokasyonal?

Sino ang maaaring kumuha ng vocational training?

Kailan ako maaaring mag-aral ng vocational training?

May pinansiyal na tulong ba para sa pag-aaral sa unibersidad?

Paano ko mapapagawan ng opisyal na pagkakakilanlan ang aking mga katibayan (Abschlüsse)?

How can I apply for an internship as an asylum seeker?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Ang Online na Konsultasyon