Grundrechte und öffentliches Leben Foto: © colourbox.de

Alman anayasası (Verfassung), temel yasa (Grundgesetz) olarak adlandırılır. Temel yasada, Federal Almanya'nın en önemli yasal ve siyasi kuralları yer alır. Temel yasada örneğin, Almanya'nın demokratik bir devlet olduğu yazılıdır. Bunun anlamı şudur: Herkes siyasi yaşama katılabilir; örneğin derneklerde, inisiyatiflerde, sendikalarda (Gewerkschaften) veya partilerde (Parteien). Siyasi partilerin (Parteien) farklı farklı programları ve hedefleri vardır. En büyük partiler CDU (Christlich Demokratische Union; Hıristiyan Demokrat Birlik), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland; Almanya Sosyal Demokrat Partisi), Bündnis 90/Die Grünen (90 İttifakı/Yeşiller), FDP (Freie Demokratische Partei; Özgür Demokrasi Partisi) ve Die Linke (Sol). Die Piratenpartei (Korsanlar Partisi), oldukça yeni bir partidir. Küçük birçok başka parti vardır. 

Temel yasada Almanya'da yaşayan insanların hakları ve görevleri de yazılıdır. Önemli görevlerden biri okula gitme yükümlülüğüdür: Almanya'da çocukların ve gençlerin okula gitmesi zorunludur. Vergi yükümlülüğü de önemli görevlerden biridir: Para kazanan herkes vergi ödemek zorundadır. Önemli diğer bir görevse, yasalara uyma yükümlülüğüdür: Herkesin yasalara uyması gerekir. 

En önemli haklarsa şunlardır:

İnsanlık onuru: Her insana saygı gösterilmelidir. 

Eşitlik: Bütün insanlar eşit haklara sahiptir. Örneğin, erkekler ve kadınlar birbirleriyle aynı haklara sahiptir. 

Kanun önünde eşitlik: Kanunlar karşısında bütün insanlar eşittir. 

İfade özgürlüğü: İnsanlar, düşüncelerini söylemekte özgürdür. Toplantı özgürlüğü: İnsanlar grup hâlinde bir araya gelme hakkına sahiptir.

Barınma özgürlüğü: İnsanlar istedikleri yerde yaşayabilir ve ikamet edebilir.

Meslek seçme özgürlüğü: İnsanlar mesleklerini kendi özgür iradeleriyle seçme hakkına sahiptir.

Evliliğin ve ailenin korunması, seçme hakkı ve din özgürlüğü, diğer önemli haklar arasındadır.
    
Seçme özgürlüğü gereğince: Almanya'da yaşayan insanların seçimlerde oy verme hakkı vardır. Aynı zamanda seçilme hakları da vardır. Seçimler gizli oyla, kamuya ve genel katılıma açık ve özgür bir şekilde yapılmalıdır. Avrupa seçimleri, Almanya federal seçimleri, Almanya yerel seçimleri (Landtagswahl) ve belediye seçimleri vardır. Avrupa seçimlerinde ve belediye seçimlerinde, Almanya'da ikamet eden bütün AB vatandaşları seçime katılabilir. Normalde seçmenlik yaşı 18'den başlar. Bazı eyaletlerde (Bundesländer) belediye seçimlerinde seçmenlik yaşı 16'dan başlar. Yerel seçimlerde (Landtagswahlen) ve Almanya federal seçimlerinde sadece 18 yaşında veya daha büyük Alman vatandaşları oy kullanabilir. Birçok yerde, entegrasyon konseyleri veya entegrasyon danışma konseyleri vardır. Bunların seçimlerinde normalde göçmenler oy verir. Entegrasyon konseyleri, göçmenlerin politik çıkarları için çalışır. Göçmenlerin sorularına ve sorunlarına da yardımcı olurlar. Bu çalışmalarıyla, göçmenlerle Almanların birlikte yaşamını daha iyiye götürmeyi amaçlarlar.

Din özgürlüğü gereğince: Herkes kendi dinini özgürce seçebilir ve ibadetini özgürce yerine getirebilir. Almanya'daki nüfusun yaklaşık üçte biri resmi olarak herhangi bir dine mensup değildir. Almanların çoğu hıristiyandır; yani Katolik veya Protestan'dır. Noel veya paskalya gibi birçok Hıristiyan bayramı, resmi bayramdır. Dolayısıyla, çoğu kişinin bu günlerde çalışmaması gerekir. Ancak, Almanya'da birçok Müslüman ve başka dinlerden olan kişiler de yaşamaktadır.

Okullarda Katolik ve Protestan din dersi vardır. Bazı okullarda Ortodoks Hıristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık din dersleri de vardır. Ebeveynler, çocuklarının din dersine gidip gitmeyeceğine karar verebilir. Gidecekse hangi din dersine gideceğine de karar verebilirler.

Almanya’ya insanlar cinsel yönelimlerini açıkça yaşayabilirler. Yani eşcinsel seks, bisüksüellik, transseksüellik ve intekseksüellik tıpkı heteroseksüellik gibi günlük yaşamın bir parçasıdır. LGBTQ hareketi Almanya’da da önemli bir rol oynamaktadır. LGBTQ lezbiyenlerden, gaylerden, biseksüel, transseksüel ve queer bireylerden  oluşan bir topluluktur. Bu bireyler Almanya’da koruma altındadır. Örneğin LGBT hareketinin sembolü gökkuşağı bayrağıdır.  
Almanya’da 1 Ekim 2017’den itibaren  eşcinsel çifler de aynı hak ve yükümlülüklerle evlenebilmektedir.  Örneğin, gerekli koşulları yerine getiriyorlarsa heteroseksüel çiftler gibi evlat edinebilmektedirler.
 
Bu haklara uyulmadığında, bazen ayrımcılık yaşanmaktadır. İnternet portalımızda konuyla ilgili bölüme bakınız.
 


 

Sık Sorulan Sorular

Dinime göre önemli bir bayram var. Buna rağmen o gün çocuğum okula gitmek zorunda mı?

Entegrasyon konseyinde çalışmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Yasal sorunlarla karşı karşıyayım. Bana kim yardımcı olabilir?

As an asylum seeker, where can I meet my compatriots?

How do I find churches/mosques/synagogues and religious communities in my area?

 Başka sorunuz var mı? Varsa gençlik göçmenlik hizmetlerindeki (Jugendmigrationsdienste) danışmanlara başvurun. 

Çevrimiçi danışmanlık