Bạn muốn tìm nơi tổ chức khóa học, sở ngoại kiều (Ausländeramt) hay các phòng tư vấn (phòng tư vấn cho người nhập cư là thanh thiếu niên hay phòng tư vấn đầu tiên cho người nhập cư) trong thành phố của bạn ở Đức? Tại đây ban sẽ tìm thấy các địa chỉ:

  1. Nhấp chuột vào góc trên bên phải của thanh công cụ của bản đồ ⛶. Bạn sẽ nhìn thấy bản đồ lớn trong một cửa sổ trình duyệt mới..
  2. Nhấp chuột vào biểu tượng kính lúp.
  3. Gõ tên hoặc mã vùng của thành phố bạn sống và ấn ENTER. Bạn sẽ thấy tất cả các địa chỉ quan trọng trong phần bản đồ mới được phóng to. Ở bên trái của bản đồ bạn có thể nhấp vào „Hiển thị tất cả kết quả tìm kiếm“ và chọn tên một tổ chức.
 
Migration Advice for Adult Immigrants (MBE)
Youth Migration Services (JMD)
Immigration office
Integration course provider