Bạn muốn tìm nơi tổ chức khóa học, sở ngoại kiều (Ausländeramt) hay nơi tư vấn cho người di cư (Ban hội nhập thanh thiếu niên di cư hoặc những nơi tư vấn trước tiên cho người di cư) trong thành phố của bạn ở Đức? Tại đây ban sẽ tìm thấy các địa chỉ.