Kursteilnehmende machen eine Wortübung auf dem Tisch. Zu sehen sind Wortkarten und Lehrbücher. © Goethe-Institut

Cho những người nhập cư có thị thực

Tham gia

Bạn vừa đến Đức và muốn học tiếng: Vậy thì bạn có thể tới học khóa hội nhập. Nếu bạn không nói được tiếng Đức hoặc nói được rất ít, bạn có nghĩa vụ phải tham gia, nghĩa là bạn bắt buộc phải học khóa hội nhập. 

Sở ngoại kiều (Ausländeramt) sẽ cấp cho bạn giấy phép tham gia và danh sách những nơi tổ chức khóa học , nghĩa là các trường dạy tiếng. Sau đó bạn có thể chọn một trường ở gần nhà để đăng kí. 

Bạn cũng có thể tìm được địa chỉ của tất cả những nơi tổ chức khóa học hội nhập dưới mục 
Những địa chỉ quan trọng. Ở đó bạn có thể trực tiếp tìm những nơi tổ chức khóa học gần nhà. Bạn sẽ thấy các kết quả có ghi thông tin như địa chỉ hoặc số điện thoại trên một tấm bản đồ.

Der Ablauf eines Integrationskurses ist auf einem Whiteboard schematisch dargestellt. © Goethe-Institut

Xếp hạng, tiết học và thi

Sau khi đăng kí, bạn sẽ làm bài kiểm tra xếp hạng ở nơi tổ chức khóa học. Qua đó người ta sẽ tìm cho bạn một khóa học phù hợp. Lệ phí cho mỗi tiết học là 1,20 €. Nếu bạn có rất ít tiền thì bạn không phải trả gì cả và/hoặc bạn còn nhận được tiền xe cộ. Khóa hội nhập bao gồm khóa học tiếng và khóa học định hướng. 

Một khóa học tiếng bình thường gồm khoảng 700 tiết học. Bạn học tiếng với các chủ đề trong đời sống hàng ngày như mua bán, nhà ở, con cái, thông tin đại chúng, thời gian rỗi, trường học và công việc hoặc đi bác sĩ. 

Cuối khóa bạn sẽ làm bài thi tốt nghiệp („Bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư - Deutschtest für Zuwanderer"). Sau khi thi đỗ bạn sẽ nhận được "Giấy chứng nhận khóa hội nhập"(„Zertifikat Integrationskurs“). Bạn có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Đức với trình độ A2 hoặc B1. Nhiều chủ lao động muốn thấy giấy chứng nhận này. Cả khi tới một cơ quan nhà nước, ví dụ như sở ngoại kiều (Ausländeramt), thỉnh thoảng bạn cũng cần tới nó. Nếu bạn muốn nhập quốc tịch, nghĩa là nếu bạn muốn trở thành người Đức, thì "Giấy chứng nhận khóa hội nhập" („Zertifikat Integrationskurs") này cũng rất hữu ích. 

Sau khóa học tiếng bạn sẽ tham gia khóa học định hướng. Khóa học này có 100 tiết. Ở đây người ta học nhiều về pháp luật, lịch sử và văn hóa. Những chủ đề quan trọng như các giá trị hoặc chung sống trong một cộng đồng. Cuối cùng bạn làm bài kiểm tra kết thúc khóa „Sống ở Đức“

Bạn không đậu kì thi tốt nghiệp? Nếu vậy, bạn sẽ học tiếp 300 tiết và có thể thi lại kì thi này.

Ein Kursteilnehmer ist im Klassenzimmer zu sehen. © Goethe-Institut

Những khóa học đặc biệt

Đối với thanh niên tới 27 tuổi còn có khóa hội nhập đặc biệt, khóa hội nhập thanh thiếu niên. Khóa học này giúp bạn khi bạn muốn học nghề. Bạn có thể xem thông tin ở Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và dân tị nạn (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). 

Ở một vài thành phố còn có các khóa đặc biệt khác, như các khóa học dành cho phụ nữ, các khóa học xóa mù chữ hoặc các khóa có trông trẻ. Bạn hãy hỏi trường dạy tiếng.

Cho người tị nạn

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integrationskurse für Asylbewerber     

Những câu hỏi thường gặp

Bạn còn các câu hỏi khác? Nếu vậy, bạn hãy liên lạc với những tư vấn viên của phòng tư vấn cho những người nhập cư là thanh thiếu niên.

Contact form