Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

Tốt nghiệp và bằng cấp

Ở Đức, thường thì người ta tìm được một công việc tốt hơn khi đã học đại học hoặc học nghề. Việc học nghề phải hoàn chỉnh, nghĩa là bạn đã học xong. Và bạn cần bằng cấp. Bạn có bằng cấp của nước bạn? Vậy bạn hãy đem đi dịch và công chứng. 

Quá trình học nghề

Để được đào tạo, bạn cần ít nhất một bằng tốt nghiệp cơ bản. Không có bằng tốt nghiệp bạn khó mà nhận được một chỗ đào tạo. Ở Đức thường có hệ thống đào tạo song song dành cho phần lớn các ngành nghề: Bạn học nghề trực tiếp ở công ty và bạn đến học cả ở trường dạy nghề. Tại đây, bạn học những cơ sở lý thuyết cơ bản cho nghề. Bạn cũng có vài môn cơ bản như tiếng Đức, chính trị hoặc thể thao. Bạn hãy ôn luyện tiếng Đức dùng cho công việc trên Website của Viện Goethe.

Trong công ty, bạn được đào tạo thực tế. Bạn làm việc 3-4 ngày mỗi tuần trong công ty và học từ 8-12 tiếng mỗi tuần trong trường dạy nghề. Hoặc bạn làm vài tuần trong công ty và học vài tuần trong trường dạy nghề. Bạn có thể học nghề ở nhiều công ty và gần như trong tất cả mọi lĩnh vực. Bạn tìm một chỗ học nghề cũng giống như khi bạn tìm chỗ làm. Bạn cũng phải viết đơn xin học (xem phần "Tìm việc"). Khi học việc trong một công ty, bạn nhận được một ít lương.

Tìm việc

Thời gian học nghề

Thời gian học nghề thường kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Nhưng cũng có những khóa học nghề ngắn hơn, ví dụ như trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc người cao tuổi hoặc hóa mĩ phẩm. Bạn hãy tìm hiểu thông tin ở trung tâm giới thiệu việc làm (Arbeitsagentur) ở thành phố bạn. 

Học đại học

Với bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc giấy gọi nhập học đại học bạn có thể học ở một trường đại học tổng hợp (Uni). Với tấm bằng tú tài kỹ thuật, bạn có thể học ở đại học chuyên ngành (FH). Học ở trường đại học chuyên ngành thường mang tính thực nghiệm hơn là ở đại học tổng hợp. Là sinh viên ở các trường đại học (Uni và FH) thì bạn phải rất giỏi tiếng Đức. Nếu tiếng Đức không phải tiếng mẹ đẻ của bạn thì bạn cần có chứng nhận về trình độ tiếng Đức của mình. Thường thì bạn cần làm bài kiểm tra tiếng Đức đầu vào đại học ("Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" - DSH) hoặc TestDaF. Cũng có thể có các yêu cầu khác như một mức điểm trung bình cụ thể (tuyển chọn có giới hạn số lượng). Bạn hãy tìm hiểu thông tin này tại các trường đại học.

Bài kiểm tra tiếng Đức đầu vào đại học (die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/TestDaF): Để học ở một trường đại học tổng hợp hoặc đại học chuyên ngành, thường thì bạn phải rất thạo tiếng Đức và thi một trong số những kì thi này. Bạn cũng có thể thi kì thi này ở nước bạn.
Học phí học đại học phụ thuộc vào từng bang. Chương trình đào tạo bình thường của hệ đại học và thạc sỹ ở các trường đại học công là miễn phí. Chi phí phát sinh cho mỗi học kỳ là chi phí cho quản lý, sách vở và vé học kỳ. Để biết thêm thông tin bạn đọc tại www.studieren.de và www.studis-online.de
Để học được bằng cử nhân, bạn cần 6-8 học kì. Học tiếp 2-4 học kì là bạn có thể tốt nghiệp thạc sĩ.

Ở mỗi thành phố đều có một trung tâm thông tin nghề nghiệp (Berufsinformationszentrum - BIZ). Bạn có thể tìm được BIZ qua trung tâm giới thiệu việc làm (Arbeitsagentur) ở thành phố của bạn. Các nhân viên ở đây sẽ tư vấn cho bạn về các chủ đề: học nghề, học đại học và đào tạo nâng cao.

For asylum seekers

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể học nghề ở đâu?

Ai có thể học nghề?

Tôi có phải đến trường học nghề không?

Học đại học có được hỗ trợ tài chính không?

How can I have my qualifications recognised?

How can I apply for an internship as an asylum seeker?

 Bạn vẫn còn câu hỏi khác? Nếu vậy, bạn hãy liên lạc với những người tư vấn Ban hội nhập thanh thiếu niên di cư.

Tư vấn trực