Berufsausbildung Foto: © colourbox.de

Làm thế nào để công nhận một bằng tốt nghiệp phổ thông, một bằng cấp đào tạo nghề hoặc đào tạo đại học của nước ngoài ? Chúng tôi có rất nhiều thiết kế đồ họa thông tin giúp bạn định hướng. Và hay nhất là chúng tôi cung cấp những đường link chuẩn xác để bạn đạt được mục tiêu của mình.

Bạn vẫn còn ở đất nước quê hương mình

Mein Weg nach Deutschland: Infografiken, © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz

Schulsystem Foto: © colourbox.de Trường học, Giáo dục, Đào tạo đại học

Hệ thống trường học

Integrationskurs Foto: © colourbox.de Những bước đầu tiên ở Đức

Khóa hội nhập

Freizeit Foto: © colourbox.de Cuộc sống thường ngày

Thời gian rỗi