Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Goethe-Institut

สื่อการเรียนการสอน

ส่วนสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็คือ กิจกรรมคัดสรรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจเนื้อหาที่ได้สำรวจในภาพยนตร์ผ่านการทดลอง โครงงานหรือเกมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์ประกอบการจัดฉายภาพยนตร์ พันธมิตรเทศกาลจากทุกประเทศที่เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเสริมภาพยนตร์ในเวิร์คช็อปในระดับนานาชาติ และเวิร์คช็อปในระดับประเทศต่อไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานด้วยวิธีการบูรณาการความรู้

ในส่วนนี้ ผู้อำนวยความสะดวก ครู และผู้ปกครองสามารถค้นหากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับต้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งรวมถึงเกมการเรียนรู้ โครงงาน และการทดลองเชิงปฏิบัติที่สามารถทำได้ก่อนหรือหลังการเยี่ยมชมเทศกาลเพื่อเพิ่มประสบการณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2021 จัดขึ้นทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 13 สิงหาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับต้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับการคัดเลือกเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ แนวปฏิบัติกิจกรรมจัดทำขึ้นสำหรับครูและผู้ปกครองที่สนใจจะทำกิจกรรมส่งเสริมตามหัวข้อที่แนะนำโดยภาพยนตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโดยสถาบันเกอเธ่ โดยมี Dr. Stuart Kohlhagen เป็นหัวหน้าผู้อำนวยความสะดวก ดร.โคห์ลฮาเกน เป็นผู้นำในการจัดเวิร์กช็อประดับนานาชาติมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดแสดง และมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จากหลากหลายประเทศ เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการศึกษาของ Australian Academy of Sciences

 

สื่อการเรียนการสอนสำหรับภาพยนตร์

พบรายการ 0