Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Hoạt Động

Hoạt Động

Một phần thiết yếu của Liên hoan Phim Khoa học là các hoạt động thí nghiệm, thực hành, dự án hoặc trò chơi học tập được cung cấp cho khán giả trẻ tại buổi chiếu để củng cố các kiến thức về chủ đề khoa học vừa được khám phá trong phim. Các đối tác của Liên hoan từ tất cả các quốc gia tham gia sẽ trao đổi và điều chỉnh ý tưởng cho các hoạt động giáo dục bổ sung cho các bộ phim tại một hội thảo quốc tế và các hội thảo quốc gia sau đó. Liên hoan Phim Khoa học cung cấp một môi trường học tập hiệu quả và thú vị thông qua cách tiếp cận đa ngành này.

Trong phần này, các giảng viên, giáo viên và phụ huynh có thể tìm thấy các hoạt động kết nối với học sinh nhỏ, các bộ phim tiểu học và trung học tại Liên hoan Phim Khoa học hàng năm. Bao gồm các trò chơi học tập, dự án và thí nghiệm thực hành mà có thể được thực hiện trước hoặc sau khi đến thăm gia Liên hoan để làm phong phú thêm trải nghiệm cho bản thân. Các hoạt động sẽ vẫn còn được lưu lại sau mỗi kỳ liên hoan và cũng có thể được sử dụng độc lập với các bộ phim. Chúng tôi hy vọng có thể xây dựng và phát triển mục này nhiều hơn nữa qua các năm.Vì vậy trân trọng mời Quý vị và các em học sinh thường xuyên cập nhật các ý tưởng để khám phá các nội dung được đề cập đến.

Tư liệu giảng dạy của phim

Tìm 0