Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Hoạt Động

Một phần thiết yếu của Liên hoan Phim Khoa học là các hoạt động thí nghiệm, thực hành, dự án hoặc trò chơi học tập được cung cấp cho khán giả trẻ tại buổi chiếu để củng cố các kiến thức về chủ đề khoa học vừa được khám phá trong phim. Các đối tác của Liên hoan từ tất cả các quốc gia tham gia sẽ trao đổi và điều chỉnh ý tưởng cho các hoạt động giáo dục bổ sung cho các bộ phim tại một hội thảo quốc tế và các hội thảo quốc gia sau đó. Liên hoan Phim Khoa học cung cấp một môi trường học tập hiệu quả và thú vị thông qua cách tiếp cận đa ngành này.

Trong phần này, điều hành viên, giáo viên và phụ huynh có thể tìm thấy các hoạt động kết nối với người học sớm, phim cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Liên hoan phim Khoa học hàng năm. Chúng bao gồm trò chơi học tập, dự án và thí nghiệm thực hành có thể được thực hiện trước hoặc sau khi tham quan lễ hội để làm phong phú thêm trải nghiệm.

Hội thảo về các hoạt động của Liên hoan Phim Khoa học 2022 được tổ chức trực tuyến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8. Mục đích là nhằm phát triển các hoạt động học tập cho học sinh đầu cấp, học sinh tiểu học và trung học cơ sở, kết nối với lựa chọn chính thức của Liên hoan Phim Khoa học. Hướng dẫn hoạt động dành cho giáo viên, điều hành viên và phụ huynh quan tâm thực hiện các hoạt động mở rộng xung quanh các chủ đề được giới thiệu trong các bộ phim.

Hội thảo do Viện Goethe tổ chức được hướng dẫn bởi Tiến sĩ Stuart Kohlhagen và Emilia Angelillo. Tiến sĩ Kohlhagen, đã dẫn đầu việc tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về phát triển triển lãm và đặc biệt tích cực trong việc hỗ trợ phát triển chuyên môn của nhân viên trung tâm khoa học từ các quốc gia khác nhau. Ông là thành viên của ủy ban giáo dục của Viện Hàn lâm Khoa học Úc. Emilia Angelillo đã được Gratnells trao giải Kỹ thuật viên Khoa học của năm và được công nhận với vai trò Đại sứ STEM xuất sắc của STEM Learning UK.

Trong bối cảnh chủ đề về các cơ hội bình đẳng vào năm 2022, một tập hợp các hoạt động đặc biệt với sự hợp tác của Trung tâm Năng lực Công nghệ-Đa dạng-Cơ hội Bình đẳng e. V. (kompetenzz) từ Đức cũng đã được cung cấp trực tuyến. Với phương pháp này từ Sáng kiến của tổ chức ​​Klischeefrei, liên hoan mong muốn hỗ trợ việc nhận ra những định kiến ​​và động lực giới hạn chế giới trẻ trong lựa chọn nghề nghiệp và học tập của họ để có thể cùng suy ngẫm. Mục đích là để cho những người trẻ thấy toàn bộ các quan điểm nghề nghiệp và khuyến khích họ làm theo thế mạnh và sở thích cá nhân của họ.

Tư liệu giảng dạy của phim

Tìm 0