Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Goethe-Institut

Hoạt Động

Một phần thiết yếu của Liên hoan Phim Khoa học là các hoạt động thí nghiệm, thực hành, dự án hoặc trò chơi học tập được cung cấp cho khán giả trẻ tại buổi chiếu để củng cố các kiến thức về chủ đề khoa học vừa được khám phá trong phim. Các đối tác của Liên hoan từ tất cả các quốc gia tham gia sẽ trao đổi và điều chỉnh ý tưởng cho các hoạt động giáo dục bổ sung cho các bộ phim tại một hội thảo quốc tế và các hội thảo quốc gia sau đó. Liên hoan Phim Khoa học cung cấp một môi trường học tập hiệu quả và thú vị thông qua cách tiếp cận đa ngành này.

Trong phần này, điều hành viên, giáo viên và phụ huynh có thể tìm thấy các hoạt động kết nối với người học sớm, phim cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Liên hoan phim Khoa học hàng năm. Chúng bao gồm trò chơi học tập, dự án và thí nghiệm thực hành có thể được thực hiện trước hoặc sau khi tham quan lễ hội để làm phong phú thêm trải nghiệm.

Hội thảo Phát triển Hoạt động Liên hoan Phim Khoa học 2021 được tổ chức trực tuyến từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 8. Mục đích là nhằm cùng phát triển các hoạt động học tập cho học sinh đầu cấp, học sinh tiểu học và trung học cơ sở, kết nối với việc lựa chọn chính thức Liên hoan Phim Khoa học. Hướng dẫn hoạt động dành cho giáo viên và phụ huynh quan tâm thực hiện các hoạt động mở rộng xung quanh các chủ đề được giới thiệu bởi các bộ phim. Hội thảo do Viện Goethe tổ chức với Tiến sĩ Stuart Kohlhagen là Người hướng dẫn chính. Tiến sĩ Kohlhagen, đã dẫn đầu tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về phát triển triển lãm và đặc biệt tích cực trong việc hỗ trợ phát triển chuyên môn của nhân viên trung tâm khoa học từ các quốc gia khác nhau. Ông là thành viên của ủy ban giáo dục của Viện Hàn lâm Khoa học Úc.

Tư liệu giảng dạy của phim

Tìm 0