Les llengües de signes a Europa

Amb estudiants de diferents països europeus descobrireu com funciona la traducció i transformació de la llengua parlada en llengua de signes i experimentareu la producció d'un vídeo. Junts traduireu un poema alemany a la vostra pròpia llengua i després a la llengua de signes del país corresponent.
Lingolab - Gebärdensprachen © Sincerely Media