Photo: Stefan Weidner

  انديشه و هنر

  دربارة انديشه و هنر

  اندیشه و هنر، مجلۀ فرهنگی مؤسسۀ گوته، برای شکل گیری و تشویق مبادلۀ فرهنگی میان آلمان و کشورهای متأثر از فرهنگ اسلامی فعالیت می کند.
  نویسندگانی از آلمان، اروپا و جهان اسلام و سایر کشورهای جهان در اینجا به سخن می آیند. اندیشه و هنر علاوه بر اطلاعات و گفتگوی بین کشورهای متأثر از فرهنگ اسلامی، یک تریبون ادبی برای گفتگوهای اجتماعی – سیاسی روز است.
  اندیشه و هنر را روی تلفن هوشمند،
  بلکبری یا ای ريدر بخوانيد!
  برو به بارگیری...

  فرم درخواست

  اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
  به فرم درخواست...

  Fikrun auf
 Facebook.در فیسبوک به اندیشه و هنر مراجعه کنید

  اندیشه و هنر بصورت صفحات الکترونیکی

  در باب ادبيات


  دبيات با چاپ و نشر وارد صحنة اجتماع ميشود. آنچه از زمان گوتنبرگ (قرن شانزدهم) روندي بديهي است که کتابها چاپ شوند و مؤسسات نشر کتاب آن را پخش کنند و کتابفروشيها بفروشند در بسياري از کشورها مخصوصاً آفريقا همواره بهطور محدود صدق ميکرد و اما ما در غرب غني هنوز نميدانيم که آيا اين مدل نشر کتاب در آينده هم ابقا خواهد شد يانه. کتابهاي الکترونيک و کتابفروشيهاي آنلاين در صدد آن هستند که کتابفروشي سنتي را نابود کنند و اکنون مجبوريم بپرسيم که اين روند چه تأثيري در ادبيات خواهد گذاشت و ادبيات چه واکنشي در برابر آن نشان خواهد داد و چه تحولي خواهد يافت و اين تحول در رفتار و وضع اقتصادي نويسندگان چه اثري خواهد داشت. ادامه ...

  "ادبیات در عصر دیجیتال"در باب ادبيات روی تلفن هوشمند، بلک بری یا آی‌ریدر بخوانید! .برو به بارگیری...
   Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

   چالش های نگارش و نشر


   نگاهی به آن سوی چشم انداز غرب
   Photo: Ursula Neumann © Goethe-Institut

   نوشتن زندگي، زندگي نوشتن


   در افغانستان چگونه می توان نویسنده شد
   Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

   شعر در خيابان است


   دربارة جنبش şiirsokakta در ترکيه