Photo: Stefan Weidner

  انديشه و هنر

  دربارة انديشه و هنر

  Fikrun wa Fann یک مجله فرهنگی است که در جهت شکل گیری ارتباطات فرهنگی بین گروه های فرهنگی آلمانی و گروه های فرهنگی با تمایلات اسلامی فعالیت می کند. نویسندگان مناطق آلمان، اروپا و جهان اسلام از زبان محلی و بومی و همچنین زبان بین المللی خود برخوردار هستند. علاوه بر اطلاعات و گفتگوی بین گروه های فرهنگی با تمایلات اسلامی، Fikrun wa Fann یک انجمن ادبی نیز برای گفتگوهای اجتماعی - سیاسی فعلی ایجاد کرده است.
  را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید Andishe va Honar.
  برو به بارگیری...

  فرم درخواست

  اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
  به فرم درخواست...

  Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

  انديشه و هنر "روانشناسی"


  پس از ابداع روانکاوی توسط زیگموند فروید در اواخر قرن نوزدهم روانشناسی مدعی شد که مانند پزشکی علم و نظریهای در سطح دانشگاهی است. و اما آیا این ادعا بجاست؟ در حالی که دستشکستگی در همه جا یکسان است نمیتوان آن را در مورد آسیب روانی و پارانویا (هذیان تعقیب) ادعا کرد. ادامه ...

  انديشه و هنر را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید.         


  .برو به بارگیری...
   Photo: Stefan Weidner

   آیا فروید را می توان جهانی کرد؟


   روانکاوی و دنیای غیر غربی
   Photo: Ziad Homsi

   تجاوز به زنان در زمان جنگ


   ملاحظات روانکاوانه
   Photo: Stefan Weidner

   اسلام بهانه‌ای برای فرافکنی


   زمینه‌های روانی‌اسلام‌ستیزی